مشاوره اپلای آب و سازه های هیدرولیکی

ارائه مشاوره  و آموزش اپلای و مهاجرت تحصیلی دانشجویان رشته آب و سازه های هیدرولیکی

بسیاری از زمینه های مشاوره اپلای و انجام پروژه آب و سازه های هیدرولیکی توسط متخصصین آموزشیار قابل شبیه سازی هستند

در ادامه برخی از پروژه های نرم افزاری انجام شده توسط متخصصین نرم افزاری ما مشاهده می نمایید

جهت دریافت فایل های مدلسازی میتوانید به بخش دانلود وبسایت آموزشیار مراجعه نمایید و فایل های مدنظر خود را دریافت کنید

فایل نصب برخی از نرم افزارهای نیز بر روی سایت قرار داده شده است

با ما تماس بگیرید:

44972580

همچنین می توانید از طریق فرم ثبت درخواست پروژه ،اطلاعات پروژه و درخواست خود را ارسال نمایید

مشاوره اپلای آب سازه های هیدرولیکی

مشاوره مهاجرت تحصیلی آب سازه هیدرولیکی

مشاوره تخصصی اپلای کارشناسی ارشد دکتری آب سازه های هیدرولیکی

آموزش نرم افزارهای سازه های هیدرولیکی و آب

در زمینه های بررسی عددی پروژه آب

بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی خاک بر میدان آبشستگی پایین دست

پروژه آب شبیه سازی کمی آبخوان با استفداه از مدل مادفلو

انجام پروژه آب روش های آب بندی در سازه های هیدرولیکی

بررسی آزمایشگاهی توزیع دبی در لوله های مشبک در محیط مستغرق

شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی

انجام مدلسازی عمران آب با موضوع ارزیابی کیفیت ابهای زیرزمینی

محاسبه ارتفاع رواناب حاصل از بارش در حوضه های آبریز

تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تولید نقشه های مربوطه

مشاوره اپلای رشته آب سازه های دریایی

 

 مشاوره اپلای رشته عمران آب تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن روشهای ساده برای اندرکنش سد-مخزن

 

معرفی دانشگاه های برتر آب و سازه هیدرولیکی برای اپلای

 

تعیین ابعاد بهینه قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونلها با اجرای مکانیزه

آموزش مشاوره اپلای آب بررسی و توسعه روش کنترل عملکرد با استفاده از مقاطع کاهش یافته تیرها

پایان نامه سازه هیدرولیکی در زمینه اثرات پروتکل های بارگذاری بر رفتار اتصال خمشی فولادی

شتاب نگاشت های مناسب برای استفاده از تحلیل دوبعدی غیرخطی

آنالیز و بررسی استحکام سازه های نفتی جاکت

آموزش انجام پایان نامه آب آنالیز پوش اور سازه های نفتی دریایی

آنالیز و بررسی سازه های فلزی تحت بارهای حرارتی

بررسی عددی و آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار بهسازی شده با شبکه فولادی

اراائه منحنی رفتاری دیوارهای بنایی محصور شده در کلاف های ضعیف

بررسی میرایی ویسکوز معادل ساختمانهای بتنی با مهاربندی های فولادی

عنوان پایان نامه آب مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی

 

انجام پروژه آب و سازه هیدرولیکی ارزیابی رفتار و سطوح اطمینان قاب خمشی ویژه

انجام پروژه آب مسائل مرتبط با شبیه سازی نگاشت های زلزله

انجام پروژه آب و سازه هیدرولیکی مدلسازی و تحلیل المان های مختلف سازه ای

مدلسازی سیستم های نوین باربر جانبی

تحلیل و شبیه سازی مسائل مرتبط با کنترل فعال و غیرفعال سازه

نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی های نرم افزاری این زمینه بسیار فراوان هستند که به برخی از مهمترین نرم افزارها اشاره می نماییم

نرم افزار GMS جهت انجام پروژه مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 

MATLAB

 

ARG GIS

 

PMWIN

 

WATER GEMS

 

AQUACROP

انجام پروژه عمران