شبیه سازی نرم افزاری آب و سازه های هیدرولیکی

ارائه مشاوره  و آموزش مدلسازی های آب و سازه های هیدرولیکی

بسیاری از زمینه های آب و سازه های هیدرولیکی توسط متخصصین آموزشیار قابل آموزش و شبیه سازی هستند

در ادامه برخی از پروژه های نرم افزاری انجام شده توسط متخصصین نرم افزاری ما مشاهده می نمایید

جهت دریافت فایل های مدلسازی میتوانید به بخش دانلود وبسایت آموزشیار مراجعه نمایید و فایل های مدنظر خود را دریافت کنید

فایل نصب برخی از نرم افزارهای نیز بر روی سایت قرار داده شده است

با ما تماس بگیرید:

44972298

همچنین می توانید از طریق فرم ثبت درخواست ،اطلاعات پروژه و درخواست خود را ارسال نمایید

آب و سازه های هیدرولیکی آب و سازه های هیدرولیکی

مدلسازی نرم افزاری پروژه آب و سازه های هیدرولیکی

بررسی عددی پروژه آب

بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی خاک بر میدان آبشستگی پایین دست

شبیه سازی کمی آبخوان با استفداه از مدل مادفلو

روش های آب بندی در سازه های هیدرولیکی

بررسی آزمایشگاهی توزیع دبی در لوله های مشبک در محیط مستغرق

شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی

انجام مدلسازی عمران آب با موضوع ارزیابی کیفیت ابهای زیرزمینی

محاسبه ارتفاع رواناب حاصل از بارش در حوضه های آبریز

تبخیر و تعرق با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تولید نقشه های مربوطه

تحلیل و مدلسازی سازه های دریایی

تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن روشهای ساده برای اندرکنش سد-مخزن

مدلسازی پروژه سازه های هیدرولیکی

تعیین ابعاد بهینه قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونلها با اجرای مکانیزه

بررسی و توسعه روش کنترل عملکرد با استفاده از مقاطع کاهش یافته تیرها

سازه هیدرولیکی در زمینه اثرات پروتکل های بارگذاری بر رفتار اتصال خمشی فولادی

شتاب نگاشت های مناسب برای استفاده از تحلیل دوبعدی غیرخطی

آنالیز و بررسی استحکام سازه های نفتی جاکت

آنالیز پوش اور سازه های نفتی دریایی

آنالیز و بررسی سازه های فلزی تحت بارهای حرارتی

بررسی عددی و آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار بهسازی شده با شبکه فولادی

اراائه منحنی رفتاری دیوارهای بنایی محصور شده در کلاف های ضعیف

بررسی میرایی ویسکوز معادل ساختمانهای بتنی با مهاربندی های فولادی

مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی

ارزیابی رفتار و سطوح اطمینان قاب خمشی ویژه

مسائل مرتبط با شبیه سازی نگاشت های زلزله

مدلسازی و تحلیل المان های مختلف سازه ای

مدلسازی سیستم های نوین باربر جانبی
تحلیل و شبیه سازی
مسائل مرتبط با کنترل فعال و غیرفعال سازه

نرم افزارهای مرتبط با مدلسازی های نرم افزاری این زمینه بسیار فراوان هستند که به برخی از مهمترین نرم افزارها اشاره می نماییم

 GMS

MATLAB

ARG GIS

PMWIN

WATER GEMS

AQUACROP

شبیه سازی نرم افزاری