اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

کشورهای غربی مدتهاست یک جنگ سیاسی و اقتصادی تمام عیار را علیه کشورمان آغاز کرده اند .

هدف آنها از تحریم های سنگین و همه جانبه فلج کردن اقتصاد و تضعیف کشور می باشد .

بهترین راه مقابله با این تهاجمات اجرای سیاستهای مقاومتی در کشوراست .

از نظر بیشتر کارشناسان و اقتصاد دانان اجرای این سیاستها علاوه بربی اثر کردن تهدیدات غرب ، موقعیت استراتژیک ایران را در منطقه و جهان بیش از پیش تقویت می نماید .

پایان نامه مدیریت

اقتصاد مقاومتی شبیه سازی نرم افزاری پروژه

انجام پروژه اقتصاد مقاومتی در زمینه مدیریت مصرف

اقتصاد مقاومتي اصطلاحي است كه در سال هاي اخير توسط مقام معظم رهبري و برخي نخبگان اقتصادي كشور مطرح شده

و بسياري از صاحب نظران آن را راهكار مناسبي براي شرايط كنوني اقتصاد كشور و مقابله با تحريم ها مي دانند.

بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان نیز معتقدند که بنای اقتصاد مقاومتی از دل رفتارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بیرون می آید،

بنابراین رابطه مستقیم و مثبتی میان اجرا اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه وجود دارد

و ریشه اصلاح مسائل اقتصادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی است.

وجود الگوی مصرف صحیح از آنجایی اهمیت دارد که از نظر علمی، اولین و مهم‌ترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف است .

از طرفی یکی از معضلات گریبانگیر کشور ما امروز مصرف بی رویه انرژی می باشد .

کشور ما حدود یک درصد از جمعیت جهان را داراست ولی در حدود دو درصد از انرژی جهان را مصرف می کند .

همچنین  برق یکی از اصلی ترین حامل های انرژی است که با توجه به ویژگی های خاص ، مصرف آن در جهان به صورت فزاینده ای در حال افزایش است .

ودر حال حاضر پس از نفت بیشترین سهم را در سبد انرژی جهان داراست .

متاسفانه مصرف برق در ایران شرایط مطلوبی ندارد و با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد .

مدیریت مصرف برق

مدیریت مصرف

پایان نامه اقتصاد مقاومتی

پروژه های اقتصاد مقاومتی

شبیه سازی نرم افزاری مدیریت مصرف انرژی