انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات

آموزشیار با در اختیار داشتن محقیق و متخصصین انجام پایان نامه مخابرات دانشجویان را در جهت یادگیری و انجام پایان نامه های خود یاری می رساند.مهندسی مخابرات گرایش های مخابرات سیستم،مخابرات میدان،مخابرات نوری،آنتن و … را در بر میگیرد.

انجام پروژه ها و پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد مخابرات در گرایش های سیستم و میدان توسط محققین برتر تهران .در زیر لیستی از موضوعات مربوط به انجام پایان نامه مهندسی برق مخابرات که توسط آموزشیار مشاوره شده اند آورده شده است.

 

انجام پایان نامه سیستم های دسترسی چندگانه در مخابرات نوری(optical CDMA)

انجام پایان نامه مباحث غیرخطی در مخابرات فیبر نوری

انجام پایان نامه آشکارسازی در سیستم های مخابرات نوری

انجام پایان نامه تقویت کننده های نوری

انجام پایان نامه کارایی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری

انجام پایان نامه شبکه های مخابرات نوری

انجام پایان نامه کاربرد ادوات غیرخطی در آشکارسازی سیگنال های مخابرات نوری

انجام پایان نامه مخابرات در زمینه طراحی آنتن

انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی مانند کوپلر، فیلتر و …

انجام پایان نامه مخابرات سیستم

انجام پایان نامه طراحی ادوات مایکروویوی با استفاده از SIW

انجام پایان نامه مخابرات طراحی با استفاده از نرم افزار های شبیه ساز CST Microwave studio  وHfss

 انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد مخابرات با نرم افزارNS2

جهت هماهنگی انجام پایان نامه های مهندسی برق مخابرات با شماره های زیر تماس بگیرید

44001391

44001392

44972298

ویا از طریق فرم ثبت درخواست انجام پایان نامه ،با ما در ارتباط باشید.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مخابرات,انجام پایان نامه ارشد مخابرات,انجام پایان نامه ارشد برق مخابرات,انجام پایان نامه ارشد مخابرات میدان,انجام پایان نامهارشد مخابرات سیستم,انجام پایان نامه