مشاوره انجام پایان نامه تبدیل انرژی انجام پروژه تبدیل انرژی

مشاوره ،انجام و آموزش پایان نامه و پروپوزال مهندسی مکانیک،گرایش تبدیل انرژی،توسط محققین و متخصصین مجرب و با دانش آموزشیار

گرایش تبدیل انرژی یکی از گرایش های اصلی مهندسی مکانیک می باشد.علاوه بر اینکه کاربرد زیادی در صنعت دارد،پروژه ها و پایان نامه های فراوانی در این زمینه انجام می شود.

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی تبدیل انرژی،مانند fluent،trnsys،matlab و …. و همچنین تسلط کافی بر جمع آوری رفرنس ها و منابع معتبر این گرایش از عوامل اصلی انجام پایان نامه های تبدیل انرژی می باشد.

موضوعات پایان نامه مشاوره شده تبدیل انرژی توسط آموزشیار:

انجام پایان نامه بررسی رفتار ایروالاستیک پره های ثابت ومتحرک توربین گازی در اثر برخورد سیال با وپره ها به روش تحلیلی

انجام پایان نامه طراحی و شبیه سازی توربین بادی کوچک برای یکمنطقه ی آب و هوایی خاص

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی جریان بر روی کسکید کمپرسور محوری

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی کلکتور خورشیدی صفحه تخت

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی و بهینه سازی سیستم تولید سه گانه ی حرارت، سرمایش و قدرت با استفاده از انرژی خورشیدی

انجام پایان نامه تبدیل انرژی آب شیرین کن های خورشیدی

انجام پایان نامه تبدیل انرژی بهینه سازی چند تابع هدفه سیکل CHP

انجام پایان نامه تبدیل انرژی تحلیل ترمواکونومیک بویلرهای چگالشی

مشاوره انجام پایان نامه تبدیل انرژی

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی جریان روی کسکید کمپرسور جریان محوری

انجام پایان نامه تبدیل انرژی بررسی تاثیر استفاده از توربولاتور در داخل لوله

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی سیستم گرمایش از کف با نرم افزار فلوئنت

انجام پایان نامه شبیه سازی سیستم گرمایش رادیاتوری با نرم افزار فلونت

انجام پایان نامه تبدیل انرژی محاسبه ی بار حرارتی ساختمان نمونه و طراحی سیستم فتوولتایک خورشیدی برای آن(نرم افزار ای کویست و هومر)

موضوعات پایان نامه مهندسی تبدیل انرژی

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان نانو سیال در داخل لوله ی پره دار

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی عددی فرایند مایع سازی هوا با استفاده از نرم افزار Hysys

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی فرایند مایع سازی نیتروژن با استفاده از نرم افزار Hysys

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی فرایند مایع سای گاز طبیعی با استفاده از نرم افزار Hysys

انجام پایان نامه بهینه سازی چند تابع هدفه سیکل های تولید هم زمان CHP

انجام پایان نامه حل عددی مساله ی تغییر فاز هم دما در مخزن ذخیره ی انرژی با استفاده از روش آنتالپی

انجام پایان نامه شبیه سای عددی افزایش انتقال حرارت در لوله ها با استفاده از توربولاتور

انجام پایان نامه شبیه سای عددی کلکتور خورشیدی صفحه تخت

انجام پایان نامه شبیه سای عددی کلکتور خورشیدی لوله خلاء

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان داخل لوله های میکروفین دار

انجام پایان نامه تبدیل انرژی تحلیل اگزرژی وترمواکونومیک بویلر چگالشی نمونه

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت جابجایی آزاد در حفره های مربعی شکل پر شده از ماده

انجام پایان نامه متخلخل اشباع شده از نانو سیال با دو جفت چشمه و چاه حرارتی

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی انتقال حرارت جریان متلاطم سیال نیوتنی در یک مبدل حرارتی دو لوله ای با پره های سوراخ دار

انجام پایان نامه تبدیل انرژی شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی نانو سیال در داخل مبدل های پوسته لوله ای

انجام پایان نامه شبیه سای عددی سیستم گرمایش رادیاتوری در اتاق نمونه

انجام پایان نامه شبیه سازی عددی سیستم گرمایش از کف در اتاق نمونه

 

تلفن تماس:

44001391

44001392

44972298

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی