انجام پروژه ETABS

انجام پروژه ETABS

مدلسازی و تحلیل پروژه های مهندسی عمران ، زلزله و سازه در نرم افزار ایتبس

مدلسازی نرم افزاری ETABS  و آموزش مرحله به مرحله  پیشرفت پروژه

ارائه گزارش مکتوب پیشرفت پروژه

رفع ایرادات احتمالی و ارتباط مستقیم با متخصصین مهندسی عمران

انجام پروژه دانشجویی etabs – سازه و زلزله

این نرم افزار در مدلسازی و تحلیل و  پروژه مهندسی عمران کاربرد دارد

ایتبس یکی از نرم افزارهای قدرتمند و حرفه ای در آنالیز استاتیکی غیرخطی میباشد

در این نرم افزار مدلسازی را میتوان به صورت سه بعدی انجام داد

etabs قابلیت مدل سازی انواع سازه ها با المانهای مختلف نظیر المان های تیر، پوسته، ورق، فنرهای خطی و غیرخطی و

همچنین انجام انواع تحلیل استاتیکی و تحلیل دینامیکی به صورت خطی و غیرخطی را دارد.

اهمیت این نرم افزار در ساخت و ساز ساختمان ها و طراحی و تحلیل پیش از ساخت بسیار زیاد است

متخصصین مهندسی عمران آموزشیار در زمینه اجرای پروژه etabs  و آموزش این نرم افزار دانشجویان را پشتیبانی می کنند

نحوه مدلسازی پروژه عمران در نرم افزار etabs

انجام مدلسازی پروژه زلزله در ایتبس

انجام پروژه etabs

نمونه هایی از کاربردهای این نرم افزار در تحقیقات را ذکر مینماییم

حبیبی و همتی در سال 1395 به بررسی تأثیر میراگرهای جرمی در سازه با ارتفاع های 20 و 15 طبقه پرداختند،

استفاده از نرم­ افزار انجام پروژه Etabs  همچنین با استفاده از رکوردهای مختلف زلزله های تحت تاریخچه زمانی قرار گرفته است.

حیدری و همکاران تاثیر الحاق میراگر جرمی و تاثیر نوع سیستم سازهای در ساختمان های فولادی مورد مطالعه قرار دادند.

برای این منظور، سازه فولادی با قاب خمشی مطابق با مبحث 10 مقررات ملی ساختمان و استاندارد 2800، در نرم افزار ETABS تحلیل و طراحی گردید.

در تحقیقی دو سازه فولادی دوبعدی 5 و 7 طبقه با سیستم قاب خمشی متوسط بر اساس استاندارد 2800 ایران و مبحث ششم با استفاده از نرم افزار Etabs طراحی شده و سپس این سازه ها در نرم افزار Seismostruc مدل سازی شدند.

محققینی دیگر به مطالعه بهینه میراگرهای جرمی تنظیم شده در کنترل رفتار لرزه ای سازه ها مورد نظر پرداختند.

تحلیل دینامیکی غیرخطی در نرم افزار etabs

مدلسازی میراگر جرمی با نرم افزار etabs

اجرای نرم افزاری پروژه etabs  مدلسازی قاب خمشی

اجرای پروژه etabs  تحلیل استاتیکی خطی پروژه عمران

مدلسازی زلزله در نرم افزار etabs

بدین منظور سازه های فولادی 3، 7 و 15 طبقه که در بر گیرنده پریودهای طبیعی مختلف می باشند

در نرم افزار ETABS به روش تنش مجاز طراحی گردیده و به همراه سیستم میراگر جرمی تنطیم شده با مقاطع بدست آمده از طراحی در نرم افزار اجزا محدود و کدنویسی پروژه Opensees مدل سازی شده و تحت شتاب نگاشت های مختلف قرار گرفته است.

آموزش مدلسازی abaqus