کدنویسی و شبیه سازی نرم افزاری اینترنت اشیا

اینترنت اشیا iot

به طور کلی اینترنت اشیاء دانش کنترل و بهره گیری از وسایل و اشیاء با استفاده از اینترنت و تکنولوژی تلفن های همراه هوشمند می باشد.

با توجه به ، جدید و به روز بودن مفهوم اینترنت اشیا ،صنعت و دانشگاه در زمینه پژوهش و فعالیتهای صنعتی علاقه زیادی به اینترنت اشیاء دارند.

پیاده سازی و شبیه سازی پروژه های اینترنت اشیا معمولا با نرم افزارهای متلب و ns2  انجام می شود.

اینترنت اشیاء در بسیاری از صنایع و علوم دیگر کاربرد دارد.

ترکیب معنای تخصصی IOT  با علوم پزشکی،علوم کشاورزی,مهندسی مخابرات و مهندسی شبکه میتواند منجر به پروژه های کاربردی شود.

متخصصین ما علاوه بر مشاوره تخصصی،این نرم افزارها را در صورت نیاز آموزش می دهند.

مفهوم اینترنت اشیا حتی در مباحث مدیریت فناوری اطلاعات نیز محبوب است و قابلیت تحقیق و بررسی دارد.

مشاوره پروژه نرم افزاری اینترنت اشیا پروژه IOT

انجام پروژه اینترنت اشیا

اجرا و آموزش پروژه های نرم افزاری و پیاده سازی و کدنویسی های مرتبط توسط آموزشیار پذیرفته می شود

اصطلاح اینترنت اشیاء اولین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 مطرح گردید

تکنولوژی‌های شناسایی و ردیابی، حسگرهاي سیمی و بی‌سیم و شبکه‌هاي فعال، پروتکل‌هاي افزایش ارتباط و هوشمندي اشیا مهمترین قسمت‌هاي اینترنت اشیا هستند.

زندگی مرفه، سلامت الکترونیکی و یادگیری بیشتر نمونه های کوچکی از کاربردهایی است که این طرح به همراه دارد.

از نقطه نظر کاربران تجاری پیامدهاي جدی این طرح در زمینه هایی از قبیل اتوماسیون و تولید صنعتی، ساماندهی، تجارت(مدیریت فرایند) انتقال هوشمند افراد و کالاها به طور یکسانی مشهود است.

کدنویسی پروژه IOT

شبیه سازی نرم افزاری

پیاده سازی اینترنت اشیا

پروژه های اینترنت اشیا توسط برترین متخصصین مهندسی نرم افزار و شبکه آموزشیار انجام میشوند.

تا پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها انسان‌ها می‌توانند توسط شبکه اینترنت به هم متصل باشند.

در اينترنت اشياء که بر اساس آن هر شیء فیزیکی قادر خواهد بود با اتصال به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهاي ارتباطی، با سایر اشیا تعامل داشته باشد.

اینترنت اشیاء (IoT) به این معنا است که بسیاري از وسایل روزمره مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت، وظایف و اطلاعات خود را با هم و یا با انسا‌ن‌ها به اشتراك بگذارند.

پیاده سازی IOT در نرم افزار ns2

کدنویسی پروژه اینترنت اشیاء

شبیه سازی اینترنت اشیاء در نرم افزار