برنامه ریزی سیستم قدرت

کدنویسی برنامه ریزی سیستم قدرت

شبیه سازی و کدنویسی برنامه ریزی سیستم قدرت

لزوم بازنگری روش‌های برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت، به دلیل تجدید ساختار صنعت برق، امری اجتناب ناپذیر است.

رقابتی شدن که مشخصه عمده تجدید ساختار است، سبب شده تا روش‌ها و چارچوب‌های مرسوم برنامه‌ریزی، دستخوش تغییراتی اساسی شوند

برنامه‌ریزی توسعه انتقال (TEP)، از مهمترین مسائل بخش انتقال می‌باشد

که لزوم فراهم‌سازی فضای انتقال برای تولیدات جدید، امکان رقابت درازمدت، نگهداری قابلیت اطمینان در سطح مطلوب و

ایجاد امکان دسترسی عادلانه برای تمام کسانی که تمایل به حضور در بازار رقابتی دارند،

سلسله عواملی هستند که توجه به آنرا جدی‌تر می‌سازند.

برنامه ریزی سیستم قدرت

شبیه سازی نرم افزاری آموزشیار برنامه ریزی سیستم قدرت

شبیه سازی و کدنویسی برنامه ریزی سیستمهای قدرت

برنامه‌ریزی در اصل به سه دلیل زیر انجام می شود:

  • اتصال نیروگاه به شبکه
  • اتصال یک نقطه بار جدید به شبکه
  • افزایش سطح قابلیت اطمینان

طرح‌های متفاوتی با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه مد‌نظر قرار می‌گیرند

که در دو‌ دسته کلی طرح‌های توسعه و طرح‌های تقویت شبکه طبقه‌بندی می‌شوند.

در طرح‌های تقویت، معمولاً شبکه موجود در پاره‌ای از مسیرها تقویت می‌شود.

در طرح‌های توسعه، برنامه‌ریز با توجه به محدودیت‌های زیست محیطی مسیرها یا مکان‌های جدیدی جهت احداث خطوط یا پست‌های جدید انتخاب می‌کند.

برنامه ریزی و کدنویسی سیستم قدرت

تجدید‌ساختار شبکه­ های قدرت مبحث جدیدی را در بحث برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال وارد آورده که با تفکیک بخش تولید و انتقال از یکدیگر، باعث بروز و افزایش عدم قطعیت در اطلاعات ورودی مسأله برنامه‌ریزی شده است.

عمد‌ه‌ترین تفاوت میان برنامه‌ریزی توسعه انتقال در محیط‌های انحصاری و رقابتی آن است که ساختار کلی مسأله برنامه‌ریزی سیستم قدرت در محیط‌های انحصاری که در برگیرنده تمام بخش‌های تولید، انتقال و حتی توزیع می‌باشد،

در محیط‌های رقابتی به بخش‌های مجزایی شکسته شده و برنامه‌ریزی هر بخش به صورت جداگانه انجام می‌گردد.

تفاوت مهم دیگر آن است که بر خلاف محیط‌های انحصاری که اطلاعات ورودی اکثراً قطعی می‌باشند،

لازم است که عدم قطعیت اطلاعات در محیط‌های رقابتی به عنوان یک پارامتر اساسی لحاظ شود.

برنامه ریزی سیستمهای قدرت

شبیه سازی پروژه قدرت

روشهای برنامه ریزی سیستم قدرت

دلایل برنامه ریزی سیستم های قدرت

الگوریتم کدنویسی سیستم قدرت