بهینه سازی هزینه و زمان در پروژه ها

بهینه سازی هزینه و زمان در پروژه

بهینه سازی هزینه و زمان

پیچیدگی ها و مشکلات یک پروژه همواره سبب می شود که در فاز اجرایی، هزینه ها و زمان پروژه تغییر کنند.

این تغییرات می توانند منجر به تغییر در شرایط یک قرار داد اجرایی و یا حتی فسخ آن شود.

بنابراین لزوم یک برنامه ریزی صحیح با پیش بینی و درک مناسبی از زمان و هزینه پایانی یک پروژه همواره از اهمیت با لایی برخوردار است.

از آنجا همواره هزینه های مستقیم یک پروژه به زمان آن وابسته می باشند،

بنابراین هزینه و زمان از جمله عواملی هستند که باید آنها را در نظر گرفت.

در يك رويكرد تك هدفه، با استفاده از ضرايب وزني شاخصه اي زمان- هزينه هر يك از عوامل را از طريق بی بعد كردن در يك معادله با يكديگر مي سنجند.

مدیریت هزینه پروژه

بهینه سازی هزینه و زمان

موفقیت یک پروژه به میزان بسیار زیادی به تعریف و پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه مناسب واثر بخش آن وابسته است

و از جمله اصلی ترین وظایف یک مدیر پروژه , مدیریت هزینه در دوران ساخت میباشد .

اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده ی هر پروژه ، از جمله معیارهاي اصلی موفقیت آن محسوب می شود

و عدم اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده پروژه ، باعث برآورده نشدن خواسته های کارفرما و اهداف پروژه می گردد .

مدیریت هزینه به این نگرش استوار است که هزینه ها به خودی خود ایجاد نمی شوند

بلکه تمام هزینه ها محصول و نتیجه ی تصمیم گیری هاي مدیریت است

که عمدتاً معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان است .

نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی را در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوي ایجاد ارزش براي همه ي ذی نفعان به عهده دارد

و می کوشد بین منابع ذی نفعان مختلف تلفیق مناسب و خلاقانه ایجاد کند .

مدیریت زمان پروژه

بهینه سازی هزینه و زمان

آنچه در ایران برنامه ریزی و کنترل پروژه نامیده میشود

عمدتا محدود به بخشی از فرآیندهای این حوزه، یعنی حوزه مدیریت زمان میشود.

اولین قدم برای موفقیت در مدیریت پروژه درک این مسئله است

که هم برنامه ریزی و هم کنترل پروژه بسیار گسترده تر از آن چیزی است که در حوزه زمان اتفاق میافتد.

از طرف دیگر، مدیریت زمان هرچقدر هم که خوب انجام شود،

بدون وجود حوزههای دیگر و بدون وجود یکپارچگی مناسب بین حوزه ها، تاثیر مثبت چندانی در پروژه نخواهد داشت.

خیلی اوقات بخشی از کارهای مربوط به حوزه هایی دیگر مانند هزینه و ریسک همراه با زمان در نرم افزارهای برنامه ریزی پروژه انجام میشود.

این مسئله نباید باید اشتباه شود،

زیرا حتی اگر این کارها در یک نرم افزار و به طور همزمان انجام شوند،

باز هم ماهیتهای جداگانه ای هستند و هرکدام ابزارها و روشهای مخصوص خود را دارند.

کدنویسی بهینه سازی هزینه و زمان در پروژه ها

مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی

بهینه سازی زمان و هزینه پروژه های عمرانی

مدیریت پروژه های عمرانی

شبیه سازی نرم افزاری

بهینه سازی هزینه و زمان