تئوری مدیریت حریم خصوصی ارتباطات – ارائه خدمات آموزشی و اجرای پروژه های نرم افزاری و تحلیلی در زمینه های علوم انسانی و مدیریت – ارسال رایگان مقالات مرتبط و مشاوره پژوهشی – آموزشیار ، شماره تماس : 44972580