تبدیل موجک – ویولت (WAVELET)

تبدیل موجک wavelet

پایان نامه تبدیل موجک

انجام پایان نامه تبدیل ویولت

تبديل موجک را می توان به عنوان يكي از پركاربردترين تبديلات رياضي در انجام پایان نامه پردازش تصوير معرفی نمود.

یکی از مهم ترین دلایل اهمیت این تبدیل در واقع قابلیت تحلیل چندرزولوشني آن است

که با توجه این امر توانسته است جایگاه مهمی را در فرآیندهای مختلف تحلیل سیگنال پیدا کند.

تبدیل موجک در واقع راهکاری است برای نمایش یک تابع بر اساس مجموعه کاملی از توابع وابسته.

ایده های اولیه از این راهکار در سال 1802 توسط فوریه مطرح گردید . اساس و پایه این راهکار بر این امر استوار است

که هنگام نیاز برای نمایش یک تابع به صورتی ساده و مختصر می توان تابع را توسط مجموعه ای نامتناهی از توابع سینوسی مدل نمود.

در حقیقت، با جمع این مجموعه نامتناهی می توان هر نوع تابعی را مدل نمود.

انجام پایان نامه ویولت

انجام پایان نامه تبدیل موجک

این نظریه به صورت ابزارهایی اساسی و پرکاربرد در صنعت و علوم پایه ارائه شده است

و دلیل اهمیت بالای آن نیز از این نیازمندی ناشی می شود

که جهت مدل سازی انواع مختلفی از توابع متناوب لازم است توابع به واحد های قابل بازسازی شکسته شده و تجزیه گردند

تا محاسبات مختلف بتواند بر روی آن ها انجام شده و تحلیل های بیشتری را بتوان بر روی توابع غیر خطی ولی متناوب انجام داد

تبديل موجک پيوسته در واقع به منظور ارائه جايگزينی برای تبديل فوريه کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد

تا بتوان به حل مشكلات رزولوشن در تبديل فوريه کوتاه مدت پرداخت.

مانند تبديل فوريه کوتاه مدت، در تبدیل موجک سيگنال در يك تابع با عنوان تابع موجک ضرب می گردد

و نقشی مانند تابع پنجره در تبدیل فوریه کوتاه مدت ایفا می کند.

بدین ترتیب، تبدیل موجک نیز به صورت مجزا بر روی قطعات تقسیم بندی شده سیگنال اصلی به صورت مجزا اعمال می گردد.

تبدیل موجک دو بعدی یکی از پرکاربردترین مشتقات تبدیل موجک محسوب می شود

که راهکار ساده ای برای تعمیم به آن از تبدیل موجک یک بعدی وجود دارد. یک سيگنال دو بعدي كه معمولا یک تصوير است در واقع ماتريسی است با تعدادی سطر و ستون.

بدین ترتیب هر سطر یا هر ستون از تصوير یك سيگنال يك بعدي می باشد كه میزان روشنایی پیکسل های موجود در آن تغییرات اندازه سیگنال را نشان می دهند

شبیه سازی و کدنویسی پایان نامه تبدیل ویولت

پایان نامه

photo 2016 06 16 15 34 21 تبدیل موجک   ویولت (WAVELET)