حذف نویز از تصاویر MRI

حذف نویز از تصاویر MRI

حذف نویز از تصاویر MRI

در تصاویر ام آر آی یکی از مهم ترین چالش های موجود بر طرف کردن نویز در تصاویر می باشد

تا بتوان تصاویر واضح تر و شفاف تری را در اختیار پزشک قرار داد.

یکی از عوامل بوجود آمدن نویز در تصاویر ام آر آی این است

که نیاز به دریافت سریع تصاویر از دستگاه که معمولا به دلیل فشارهای ناشی از کلینیک، فشارهای اقتصادی و دیگر موارد می باشد

موجب دست کم گرفتن این واقعیت می گردند

که تصاویر خروجی از دستگاه باید هم زمان با داشتن رزلوشن بالا میزان سیگنال به نویز بالایی را نیز داشته باشند.

در واقع در بسیاری از موارد کیفیت تصویر فدای نیاز به سرعت اخذ آن می شود.

نویززدایی از تصاویر MRI

از طرفی دیگر، یکی دیگر از مواردی که اثر قابل توجهی در بوجود آمدن نویز در تصویر دارد نویز گرمایی است

که به دلایل مختلف هنگام جمع آوری امواج متسع شده از پروتون ها در اتم های تشکیل دهنده سلول های بدن به همراه آن ها جمع آوری می گردد.

اهمیت نویززدایی در تصاویر ام آر آی تنها مربوط به ویژگی های بصری و کیفیت تصویر نبوده

و بعلاوه کاهش کیفیت ممکن است در پردازش های تحلیلی که بعدا بر روی تصاویر ام آر آی انجام می گردند

از قبیل قطعه بندی و fMRI تاثیر منفی بگذارد.

نویز در تصاویر ام آر آی معمولا به دو صورت گوسی و رایسی نمود پیدا می کند.

به طور دقیق تر می توان گفت که نویز غالب که معمولا بیشترین اثر را در تخریب تصاویر ام آر آی بر جای می گذارد از نوع نویز گرمایی/سفید گوسی است.

اما، نویز در اینجا دارای دو مولفه ی واقعی و مختلط است.

بنابراین چنانچه به منظور سادگی تنها بزرگی نویز را برای مدل سازی در نظر بگیریم نویز مورد نظر ما به صورت مدل رایسی در خواهد آمد.

بنابراین، در مواردی که می توان به قابلیت مدل سازی نویز توسط مدل رایسی اعتماد نمود،

اولین گام در نویز زدایی برازش نویز در تصویر به مدل رایسی خواهد بود.

بدین ترتیب، با یافتن پارامترهای مدل رایسی برای نویز قادر خواهیم بود که به حذف نویز و بهبود کیفیت تصویر بپردازیم،

هر چند این امر خود نیز دارای دشواری هایی می باشد

حذف نویز از تصاویر MRI

حذف نویز

تصويربرداری به روش تشديد مغناطيسی یا همان ام آر آی، روشی در تصويربرداري پزشكي است

كه به منظور اخذ تصویر از بافت و ساختار درونی بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

ایده اصلی در اخذ تصویر از بافت زنده توسط ام آر آی بر پایه تشدید مغناطیسی در هسته اتم های تشکیل دهنده بافت بدن موجودات زنده بنا نهاده شده است.

این امر در حقیقت نوعی رویکرد پرتو نگاری محسوب می شود

که برای دریافت اطلاعات فیزیکی منحصر بفرد در مقیاس میکروسکوپی در آزمایشات فیزیکی و شیمیایی مورد توجه محققان قرار می گیرد.

با استفاده از این رویکرد امکان این امر وجود دارد که؛

بتوان با فراهم آوردن شرایط مناسب مغناطیسی اتم ها را وادار با واکنش به سیگنال های خاص نمود

تا بتوان شرایط محلی را با توجه به پاسخ دریافتی از اتم های بافت زنده مصور ساخت.

هوش مصنوعی حذف نویز از تصاویر MRI

حذف نویز در پردازش تصویر

پروژه های نرم افزاری حذف نویز تصاویر

پروژه کدنویسی حذف نویز پردازش تصویر

امروزه ام آر آی می تواند به منظور اخذ تصاویر سه بعدی از اندام درون بدن نیز مورد استفاده قرار گیرد.

نویززدایی از تصاویر MRI

شبیه سازی نرم افزاری

حذف نویز از تصاویر MRI