دانلود پرسشنامه

دانلود پرسشنامه ,پرسشنامه های استاندارد و طراحی شده مدیریت ,روانشناسی,علوم اجتماعی و…

طراحی و تحلیل پرسشنامه

پرسشنامه رشته های علوم انسانی

آموزشیار در زمینه طراحی و ارائه پرسشنامه به محققین عزیز ، برترین خدمات را ارائه میدهد

شما میتوانید با انتخاب هریک از پرسشنامه های مدنظر خود ، اقدام به پژوهشهای تخصصی در گرایش خود نمایید

برای مشاهده لیست پرسشنامه های کلیک نمایید

تهیه ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام پژوهش است که رعایت اصول کلی طراحی پرسشنامه حائز اهمیت است.

در پرسشنامه سؤالات هر چند متغیر باید جداگانه در نظر گرفته شوند.

سؤالات طیف گونه و مستقیم و نیز سؤالات زمینه ­ای یا خصیصه­ ای باید مشخص شوند.

برحسب نوع سؤالات، گزینه­ ها یا پاسخ‌های بسته و باز مشخص شوند.

ترتیب سؤالات با دقت بررسی شود. مقدمه اعتماد برانگیز وگویا تهیه شود.

پرسش­ها مشخص شود و لحن سؤالات براساس اینکه آیا مصاحبه توسط پرسشگر صورت می­گیرد

یا اینکه پاسخگو راساً جواب می­دهد، طراحی شود.

دقت در مسائل جانبی مانند کدگذاری، انتخاب قلم‌ها، طراحی صفحات و نحوه حروف چینی نیز ملاحظات اساسی در این مرحله به شمار می ­آیند.

سؤالات پرسشنامه باید روشن، شفاف و واضح باشد.

دانلود پرسشنامه استاندارد

پایان نامه مدیریت ، بازاریابی ,بازرگانی ,مالی ,مدیریت اجرایی ,دولتی mba

روانشناسی و روانشناسی بالینی ، علوم تربیتی

تدوین استراتژی بازاریابی کسب و کار برندینگ

تحلیل آماری کلیه اطلاعات آماری

تدوین و نگارش پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته

دانلود پرسشنامه استاندارد علوم انسانی

تحلیل اطلاعات پرسشنامه حقوق

پرسشنامه های علوم اجتماعی براساس مقالات معتبر

پرسشنامه مدیریت اجرایی

دانلود پرسشنامه مدیریت مالی

مدیریت استراتژی منابع انسانی

دانلود پرسشنامه فلسفه

ابزار گردآوری اطلاعات آماری در علوم سیاسی

سنجش و اولویت بندی عوامل موثر در نگرش به برند در تبلیغات

پرسشنامه ارزیابی عوامل موثر شهر الکترونیک و دولت الکترونیکی

روایی پرسشنامه

مفهوم اعتبار به اين سوال پاسخ مي دهد که ابزار اندازه گيري تا چه خصيصه مورد نظر را مي سنجد.

بدون آگاهي از اعتبار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت.

ابزار اندازه گيري ممکن است براي اندازه گيري يک خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد،

در حاليکه براي سنجش همان خصيصه بروي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد.

روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد که عبارتند از:

انجام پایان نامه زنجیره تامین

  • اعتبار محتوا
  • اعتبار ملاکي
  • اعتبار سازه و
  • اعتبار عاملي

روایی محتوا نوعي اعتبار است که معمولا براي بررسي اجزاي تشکيل دهنده يک ابزار اندازه گيري به کار برده مي شود.

اعتبار محتوا يک ابزار اندازه گيري به سوالهای تشکيل دهنده آن بستگي دارد.

اگر سوال هاي ابزار معرف ويژگي ها و مهارت هاي ويژه ايي باشد که محقق قصد اندازه گيري آنها را داشته باشد، آزمون داراي اعتبار محتوا است.

براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوال هاي تشکيل دهنده ابزار معرف قسمتهاي محتواي انتخاب شده باشد.

بنابرين اعتبار محتوا .ويژگي ساختاري ابزار است که همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي شود.

اعتبار محتواي يک آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود.

از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد.

پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه ، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ ها در ابزار اندازه گیری را نشان می دهد

و به ارزیابی درستی وخوب بودن ابزار اندازه گیری کمک می کند،

یعنی آزمون هایی که از آنها برای انجام پژوهش استفاده می شود،

باید در هربار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد.

برای تعیین ومحاسبه ضریب پایایی، تکنیک های متعددی وجود دارد:

  • تکرار آزمون (بازآزمایی)،
  • روش معادل سازی (موازی و همتا)،
  • روش تنصیف (دو نیم کردن پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته)،
  • کودر ریچاردسون
  • آلفای کرونباخ

دانلود پرسشنامه مدیریت

طراحی پرسشنامه علوم انسانی ,روانشناسی,علوم اجتماعی و سیاسی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه سنجش عوامل ریزش مشتریان

انجام تحلیل آماری spss