ریزشبکه – انجام پروژه و پایان نامه در زمینه میکروگرید

ریزشبکه

ریزشبکه – میکروگرید – microgrid

در سالیان اخیر در سرتاسر دنيا درصد بالایی از انرژی برق بوسيله نيروگاه­ های سوخت فسيلی بزرگ و يا هسته ­ای تأمين می ­شود

که اگرچه از قابليت اطمينان و توانايی بالايی برخوردار مي­ باشند اما بازده پايينی دارند و اين موجبات تلفات انرژي را فراهم می آورد.

از طرفی به کارگيری انرژي ­های تجديد پذير و منابع توليد پراکنده با بازدهی بالا راه حل بهتری را ارائه داده ­اند

که عبارت است از توليد در مقياس کوچکتر اما نزديک به محل مصرف که در قالب ريز شبکه ­ها به تعريف در آمده­ اند.

ريز شبکه به مجموعه ­ای از واحدهای توليدی کوچک (P<500kW) به همراه سيستم­های ذخيره کننده انرژی و بارهايی اتلاق مي­شود که می توانند به تنهايی در يک شبکه بزرگتر عمل نمايندو کنترل خودگردان داشته باشند.

در مفهوم ريز شبکه­ ها يک واسط الکترونيکی قابل کنترل و دارای انعطاف وجود دارد که رابط بين ريز شبکه و شبکه قدرت بالادست است.

اين واسط الزاماً دو بخش موجود را به طور الکتريکی از هم مجزا مي­ نمايد اما به صورت اقتصادی آنها را بهم متصل مي­نمايد،

بدين مفهوم که تبادل انرژی و سرويس های جانبی از طريق اين واسطه صورت مي‌پذيرد.

انجام پروژه ریزشبکه

از ديدگاه مصرف کنندگان ريز شبکه بصورت يک سيستم کاملاً مجزا و خود گردان ديده مي­شود که همه نيازهای طرف مصرف کننده اعم از تأمين انرژی، کيفيت توان و قابليت اطمينان را تأمین می­نماید.

از ديدگاه شبکه قدرت بالادست ريز شبکه به صورت يک عضو وابسته به سيستم قدرت به عنوان توليدکننده و يا بار ديده مي­شود.

شايد بتوان گفت تفاوت ريز شبکه و شبکه مادر در اين است که اساساً مشخصات و توانایی­ های يک ريز شبکه توسط نيازمندي­های داخلی آن تعريف مي­گردد

بطوريکه اهداف فنی،اقتصادی آن ازيک سو و قيدهای آن از سوی ديگر تأمين گردد بدون آنکه توسعه ظرفيت و يا قابليت اطمينان شبکه بزرگتر را در نظر بگيرد

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط سازمان انرژی آمریکا (DOE) تخمین زده می‌شود که ریزشبکه‌ها می‌توانند بین 1 تا 13 گیگاوات از بار را تا سال 2020 تغذیه کنند.

این توسعه با شکل گیری بیش از 550 ریز شبکه با ظرفیت متوسط 10 مگاوات محاسبه شده است.

مطابق با گزارش DOE سودآوری ریزشبکه‌ها در سال 2020 می‌تواند به‌یک میلیارد دلار در سال برسد .

Slide12 ریزشبکه   انجام پروژه و پایان نامه در زمینه میکروگرید

انجام پایان نامه ریزشبکه

هم چنین DOE میزان کاهش آلودگی را برای CO2 4/17 میلیون تن، 108000 تن SOx و 18000 تن NOx تخمین می‌زند.

این کاهش در انتشار گازهای آلاینده به واسطه استفاده از واحد‌های تولید همزمان برق و حرارت و انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد می‌شود .

مطابق با مطالعه دیگری توسط DOE سیستم‌های ریزشبکه محدوده وسیعی از امکانات و تاسیسات را در بر می‌گیرند که شامل:

_توسعه شهری

_تاسیسات حیاتی مانند بیمارستان‌ها، تاسیسات نظامی، پلیس، آتش‌نشانی

_خدمات اضطراری و بازگردانی سیستم برای حوادثی از قبیل طوفان و زمین لرزه‌ها

_تغذیه مناطق دور افتاده از قبیل جزایر و مناطق روستایی

پروژه ریزشبکه مهندسی برق قدرت

در پروژه های مهندسی برق قدرت و انجام پایان نامه این گرایش از این مفهوم بسیار استفاده می شود و پایان نامه های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه برق قدرت

انجام پروژه