شبکه عصبی

شبیه سازی نرم افزاری شبکه عصبی

شبکه عصبی ،سیستم و روش های محاسباتی می باشند که در جهت بهینه سازی،شبیه سازی و مدلسازی مسائل و پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند.

شبکه های عصبی در بسیاری از علوم مانند:علوم کامپیوتر و نرم افزار,مهندسی پزشکی,اقتصاد,مدیریت مالی,علوم مهندسی و… کاربرد دارند.

بدون شک یکی از الگوریتم های پرکاربرد ،شبکه عصبی می باشد.

مهندسین و متخصصین به منظور کدنویسی شبکه عصبی،علاوه بر آشنایی و تسلط با این الگوریتم باید با نرم افزارهای کدنویس همچون متلب،آشنایی داشته باشند.

شبیه سازی و بهینه سازی های شبکه های عصبی به تجربه و دانش بالایی نیاز دارد.

کاربرد شبکه عصبی

برخی از کاربردهای این الگوریتم :

طبقه بندی اسناد و اطلاعات با استفاده از شبکه عصبی

کاربرد شبکه های عصبی در علوم پزشکی

تحلیل مسائل علوم اقتصادی و مالی با شبکه های عصبی

مسیریابی بر پایه شبکه های عصبی

مدلسازی و حل مسائل زمانبندی

شبیه سازی نرم افزاری بوسیله شبکه های عصبی در مهندسی معکوس و مدلسازی سیستم ها

عیب یابی سیستم های فنی بوسیله شبکه های عصبی

پیش بینی نتایج

تعیین سبد کالا با الگوریتم شبکه عصبی

مدلسازی پدیده ها و مسائل فیزیکی سطح بالا

شناسایی الگوهای مخفی

انجام شبیه سازی شبکه عصبی

پیش بینی قیمت نفت و گاز و سهام و.. به کمک شبکه های عصبی

تخصیص اعتبار در بانک با استفاده از شبکه های عصبی

طبقه بندی و خوشه بندی

بررسی متون توسط شبکه های عصبی

انجام کدنویسی پردازش سیگنال با شبکه های عصبی

کدونیسی شبکه های عصبی در زمینه پردازش تصویر

انجام شبیه سازی هدف گیری و تعقیب موشک با شبکه های عصبی

انجام پروژه شبکه عصبی

انواع شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی به دسته های زیر تقسیم می شوند

شبکه هاي پرسپترون

فيلترهاي خطي

شبکه هاي پس انتشار

شبکه هاي عصبي تاخير زماني

شبکه هاي عصبي نارکس

شبکه هاي لايه هاي قابل بازگشت ( لاير ريکارنت )

شبکه هاي شعاع مبنا

شبکه هاي خود سازمان و تدريج بردار