پروژه شبکه های بین خودرویی VANET

شبکه های بین خودرویی

شبکه ­های بین خودرویی  (VANET)نوع خاصی از شبکه­ های موردی سیار هستند،

که نودهای آنها خودروها می­باشند. هر خودرو می­تواند در هر لحظه خودروهای اطرافش را شناسایی کرده

و با اتصال به آنها یک شبکه تشکیل داده و ارتباطات لازم را برقرار کند.

مبنای اصلی شبکه های VANET غیرساختارمند بودن آنها و استفاده از استاندارد 802.11p می­باشد.

بنابراین این نوع شبکه ها به سرعت تغییر توپولوژی می­دهند و با توجه به اینکه از نظر مصرف انرژی و منابع محاسباتی مشکلی ندارند،

انعطاف پذیری زیادی ایجاد می کنند. همچنین یک خودرو می­تواند بطور همزمان به چندین VANET متصل باشد و اطلاعات لازم را دریافت کند.

سه کاربرد اصلی این شبکه ها ایمنی، راحتی، موارد تجاری می­باشد.

انجام پروژه VANET

شبکه های بین خودرویی

برای توزیع فایل در VANET از روشهای دریافت گروهی نظیر به نظیر که ماترک  BitTorrenمیباشد ، استفاده میشود

که این روشها با نام  CarTorrentمیشود.

در یک BitTorrent  برای توزیع یک فایل حجیم ابتدا فایل به قطعاتی تقسیم میشود و نظیرها در حال دانلود قطعاتی که ندارند

شروع به بارگذاری قطعات که دارند برای دیگر نظیرها میکنند. نحوه انتخاب قطعات برای دانلود بر اساس روش اول نایاب ترین قطعه می باشد

اما CarTorrent  یک روش, BitTorrent شامل پروتکل به اشتراک گذاری محتوا در شبکه های بی سیم را ارائه  می کند

که از استراتژی انتخاب نزدیکترین قطعه استفاده می کند که ثابت شده است که بهتر از انتخاب اول  نادرترین قطعه است .

همچنین در CarTorrent   برای ارائه BitTorrent از روشی به نام CodeTorrentاستفاده میشود

که برای تحریک میان گره های که در ارتباط شرکت نمی کنند ازطرحهای مبتنی بر اعتبار با برنامه نویسی شبکه و بهره گیری از اعتبارات مجازی برای هر گره استفاده میکند .

شبیه سازی vanet

شبیه سازی شبکه بین خودرویی

انجام پروژه شبکه های بین خودرویی

که در برقراری یک ارتباط امن و سودمند برای تمامی گره ها موثر می باشد

در روشهای  بیان شدهدر بالا یک چالش وجود دارد .

این چالش نحوه مشخص کردن بهترین قطعه برای دریافت می باشد.

در روشهای ارائه شده ,راهکارهای مشابه شبکه های نظیر به نظیر رایج ارائه میشود و کمیاب ترین قطعه زودتر درخواست می شود.

حال آنکه در شبکه های خودرویی بسته ای که مدت زمان دسترسی به آن نیز کمتر است نیز مهم می باشد.

زمان دسترسی مدت زمانی است که به خودرو حامل آن بسته دسترسی شبکه ای داریم.

کدنویسی پروژه شبکه بین خودرویی

شبیه سازی نرم افزاری شبکه های بین خودرویی

پروژه ونت vanet

پروژه شبکه های بین خودرویی

برای تخمین این زمان میتوان از نقشه جغرافیایی بهره جست.

یعنی با توجه به مقصد خودرو درخواست کننده و دارنده قطعه و کوتاهترین مسیر تا مقصد,تعداد یالهای مشترک تا مقصد را با خودرو دارنده قطعه محاسبه کرده

و از بین خودروهای کاندید خودرویی را که کمترین مشترکات را دارد برای دریافت قطعه از او انتخاب کرد.

شبیه سازی نرم افزاری شبکه های بین خودرویی

شبکه های بین خودرویی