شبیه سازی نرم افزاری مخابرات

پروژه شبیه سازی نرم افزاری مخابرات

برق مخابرات

آموزشیار با در اختیار داشتن محقیق و متخصصین مخابرات ،شما را در جهت یادگیری و اجرای آموزش محور پروژه های نرم افزاری یاری می رساند

مهندسی مخابرات گرایش های مخابرات سیستم،مخابرات میدان،مخابرات نوری،آنتن و … را در بر میگیرد.

جهت هماهنگی و ارسال پروژه های مخابرات با ما تماس بگیرید

44972580

44072208

شبیه سازی نرم افزاری مخابرات سیستم

مخابرات گرایش میدان

شبیه سازی نرم افزاری مخابرات گرایش آنتن

پروژه مخابرات مخابرات

انجام پروژه نرم افزاری مخابرات

انجام پروژه های نرم افزاری مخابرات در گرایش های ذکر شده ،

معمولا با نرم افزارهایی مانند MATLAB  انجام می شود

کدنویسی و شبیه سازی نرم افزاری پروژه های مخابرات با توجه به گرایش مورد نظر متفاوت است

درواقع تسط به نرم افزار به تنهایی نمی تواند در جهت اجرای پروژه های نرم افزاری کافی باشد

پیاده سازی های نمونه و مشابه ،حل و کدنویسی پروژه های نرم افزاری مخابرات توسط متخصصین ما ،باعث افزایش تسلط شما در شبیه سازی نرم افزاری می شود.

اجرای گام به گام و آموزش بخش های مختلف شبیه سازی های پروژه مخابرات توضیح داده خواهد شد

جهت آموزش فایل توضیحات و یا درخواست خود را برای ما ارسال نمایید

پس از بررسی تخصصی با شما تماس گرفته خواهد شد

پروژه های نرم افزاری مخابرات

کدنویسی پروژه مخابرات سیستم

انجام شبیه سازی پروژه مخابرات میدان

سیستم های دسترسی چندگانه در مخابرات نوری(optical CDMA)

مباحث غیرخطی در مخابرات فیبر نوری

 آشکارسازی در سیستم های مخابرات نوری

شبیه سازی نرم افزاری مخابرات در زمینه تقویت کننده های نوری

 کارایی و تحلیل آماری سیستم های مخابرات نوری

 شبکه های مخابرات نوری

 کاربرد ادوات غیرخطی در آشکارسازی سیگنال های مخابرات نوری

 در زمینه طراحی آنتن

طراحی ادوات مایکروویوی مانند کوپلر، فیلتر و …

مخابرات سیستم

طراحی ادوات مایکروویوی با استفاده از SIW

 طراحی با استفاده از نرم افزار های شبیه ساز CST Microwave studio  وHfss

  نرم افزارNS2