شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

انجام پایان نامه شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

انجام پایان نامه شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

Slide11 شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

سیستم ­های قدرت مدرن شامل عنصر منفرد متعددی می­ باشند که با اتصال به یک سیستم بزرگ را شکل میدهند

که قادر به تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در یک منطقه وسیع جغرافیایی می­باشد.

به علت اتصال این عناصر، امکان وقوع اثرات دینامیکی مختلف برروی این عناصر یا قسمت­ هایی از سیستم یا کل سیستم وجود دارد که باعث ایجاد نوسانات فرکانس پایین در بعضی واحدهای سسیستم­های قدرت به هم چسبیده می­شود.

در اکثر سیستم­ ها میراسازی مودهای نوسانی الکترومکانیکی یک عامل بحرانی برای عملکرد مطمئن سیستم می­باشد.

به علت مسائل محیطی نظیر ساخت و مکان­یابی برای تولید جدید و موانع ساخت تجهیزات انتقال، نیاز روز افزونی برای استفاده حداکثر از تجهزات موجود، احساس می­­شود.

پایان نامه قدرت در زمینه کنترل کننده توان راکتيو

در نتیجه تعدادی از خطوط انتقال، بارگذاری اضافی می­گردند و باعث می­شوند که سیستم­ های قدرت در نزدیکی حد پایداری، مورد بهره­ برداری قرار گیرند

و حوادث غیرمترقبه، اتصالات ضعیف، خرابی ­های پنهان سیستم­های حفاظتی، خطاهای انسانی و تعدادی از عوامل دیگر ممکن است باعث از دست رفتن پایداری شده و حتی ممکن است به خرابی مصیبت ­بار منجر شوند.

شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

با وقوع اغتشاش در سیستم­های قدرت، نوسانات غیرمیرا شروع به رشد دامنه در فاصله زمانی چند ثانیه می­کنند.

این نوسانات ممکن است برای چندین دقیقه ایستادگی کرده و دامنه آن­ها صرفا توسط مشخصه غیرخطی سیستم قدرت محدود می­شود.

در بعضی موارد گروه­های ژنراتوری همگامی خود را از دست می­دهند و قسمتی یا تمامی شبکه الکتریکی از مدار خارج می­شود.

اثر مشابهی از طریق خروج تدریجی و پشت سر هم واحدها به وقوع می­پیوندد.

نوسانات قوی و به حد کافی مقاوم، باعث قطع اتوماتیک ژنراتورهای اصلی یا بارهای مهم به طور ناهماهنگ می­شود.

همچنین نوسانات پایدار می­تواند باعث از هم گسیختگی سیستم قدرت شود.

توانایی انتقال توان در خطوط طویل توسط پایداری سیگنال بزرگ محدود می­شود و عامل­های اقتصادی، انگیزه­ای قوی جهت افزایش حدپایداری می­باشند.

نوسانات توان که خودشان دردسر ساز نیستند، می­توانند منجر به نوسانات ولتاژ یا فرکانس در حد غیرقابل قبول گردند.

چنین موضوعاتی می­تواند انتقال توان حتی هنگامی که پایداری بطور مستقیم اهمیت ندارد، را محدود کند

شبیه سازی کنترل کننده يکپارچه توان راکتيو

انجام پایان نامه