انجام پروژه طراحی کاربردی

پروژه های تخصصی و انجام مشاوره طراحی کاربردی یکی از گرایش های اصلی مهندسی مکانیک می باشد

طراحی و مدلسازی قطعات ، تحلیل کرنش و تنش ,طراحی و مدلسازی صفحات و پوسته ها, ارتعاشات ,مکانیک خودرو و.. همه از زیرشاخه های این گرایش هستند.

ثبت سفارش پروژه های ارتعاشات از طریق لینک صفحه اصلی سایت

حتی بسیاری از مسائل مرتبط با رباتیک به این گرایش مرتبط هستند

نرم افزارهای فراوانی در طراحی و مدلسازی های این گرایش کاربرد دارند

مدلسازی نرم افزاری پایان نامه طراحی کاربردی

نرم افزار MATLAB , نرم افزار MATHEMATICA, نرم افزار MAPLE,نرم افزار ABAQUS , نرم افزار ANSYS, نرم افزار CATIA , نرم افزار SOLIDWORK

هدف ما آموزش پروژه محور این نرم افزار ها می باشد

مشاوره پروژه طراحی کاربردی و اجرای مدلسازی های مشابه طراحی کاربردی و شبیه سازی های ارتعاشات و دانلود فایل های مشابه ،باعث افزایش تسلط شما بر نرم افزار خواهد شد

صرف زمان به منظور یادگیری مدلسازی و تحلیل های نرم افزاری در تسلط بر نرم افزارها تاثیر فراوانی دارد

پروژه ارتعاشات

طراحی کاربردی مدلسازی و تحلیل دینامیکی

اجرای پروژه طراحی کاربردی تحلیل ارتعاشات خطی و غیرخطی

مدلسازی طراحی کاربردی با نرم افزار آباکوس

برخی از پروژه ها و مدلسازی های کاربردی و مشابه آموزشیار را مشاهده می نمایید

انجام پایان نامه طراحی کاربردی در زمینه مدلسازی و ساخت ربات اسکارای

طراحی و مدلسازی کنترلر غیرخطی یک سیستم الکتروسروهیدرولیک

شبیه سازی و مدلسازی مکانیزم جلوبرنده و بالابرنده

مدلسازی و طراحی گیربکس ساده به کمک نرم افزارهای catia و solidworks

مشاوره پروژه طراحی کاربردی در زمینه تحلیل ارتعاشات تیر های IPMC

تحلیل و تشخیص ترک در تیر منحنی شکل

مشاوره پایان نامه مربوط به کنترل بهینه

پایان نامه مدلسازی و تحلیل دینامیکی تیر دوسر ساده اویلر-برنولی

پایان نامه تحلیل دینامیکی تیر تیموشنکو

انجام پروژه حل بسته ارتعاشات عرضی نانو تیرهای مدل اویلر-برنولی

پایان نامه طراحی کاربردی با نرم افزارهایcatia,matlab,solidworks,abaqus,maple

انجام پایان نامه ارتعاشات خطی و غیرخطی

انجام پایان نامه طراحی کاربردی طراحی و تحلیل سیستمها و سازه های مکانیکی

تحلیل و آنالیز ارتعاشاتی در سازه های MEMS , NEMS

تحلیل و آنالیز ارتعاشاتی ماشین آلات دواری نظیر کمپرسور و توربین

پروژه و پایان نامه تحلیل فرکانس طبیعی مدل موشک با نرم افزار ansys

مشاوره پایان نامه آنالیز مودال هواپیما در نرم افزار متلب matlab

مدلسازی و تحلیل عملکرد نیروگاه سیکل ترکیبی

کنترل و کاهش دامنه ارتعاشات سازه ها

انجام پایان نامه طراحی کاربردی در زمینه طراحی سیستم تعلیق فعال

شبیه سازی بررسی ارتعاشات طبیعی سازه ها

پروژه طراحی کاربردی تشخیص ترک در تیر منحنی شکل

انجام پروژه طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک