طراحی گرافن دو لایه به عنوان حسگر جرم – پایان نامه مکانیک

طراحی گرافن دو لایه به عنوان حسگر جرم

طراحی گرافن دو لایه

با گسترش علم و دستیابی بشر به دانش نانوفناوری و هم‌چنین نیاز بشر به تولید تجهیزات نانو مقیاس برای اهداف مختلف پزشکی، شیمیایی، مکانیکی، الکترونیکی و غیره، شناخت و تحلیل رفتارهای مختلف آنها بسیار مهم می‌باشد.

از مهم‌ترین و پرکاربردترین سازه‌های نانو مقیاس می‌توان به نانوتیوب‌های تک جداره و چند جداره، و گرافن تک لایه و چند لایه اشاره نمود.

با دستیابی به دانش سنتز گرافن‌های تک لایه و چند لایه، توجه محققان به سمت گرافن بیشتر شده است.

بیستر تحقیقات انجام گرفته، در زمینه بررسی رفتار گرافن‌ های تک لایه می‌باشد.

انجام پایان نامه طراحی گرافن دو لایه

تحقیقات انجام گرفته بر روی گرافن چندلایه، نشان می‌دهد که با افزایش تعداد لایه‌های گرافن، خواص مکانیکی آن تغییر می‌کند.

این تغییر در خواص مکانیکی سبب تغییر در رفتار مکانیکی آن نسبت به گرافن تک لایه می‌شود.

این تغییر در خواص مکانیکی را می‌توان به حضور پیوند‌های واندروالسی بین لایه‌های گرافن در گرافن چند لایه نسبت به گرافن تک لایه دانست.

این پیوندهای واندروالسی می‌توانند از خود اثرات برشی، کششی و فشاری نشان دهند، که تمامی این اثرات در رفتار گرافن چندلایه تاثیرگذار خواهد بود.

یکی از موارد مهم و پر کاربرد نانوتیوب­ها و همچنین گرافن­ها، حسگر در مقیاس نانو می‌باشد.

در این مقاله هدف بررسی اثرات برشی ناشی از پیوند‌های واندروالسی بین لایه‌های گرافن بر روی رفتار ارتعاشاتی آنها به عنوان حسگر جرم می‌باشد.

تا به اکنون تحقیقات زیادی در زمینه حسگر جرم در حوزه نانو به انجام رسیده است.

طیف گسترده ای از تحقیقات مربوط به بررسی نانوتیوب تک لایه و چند لایه به عنوان حسگر جرم می شود.

در آن سوی، طیف دیگری از تحقیقات شامل کابرد گرافن به عنوان حسگر جرم می باشد.

در اکثر تحقیقات انجام گرفته گرافن با استفاده ار تئوری الاستیسیته محلی فرمول بندی شده است.

اخیراً استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی در فرمول بندی حسگرهای جرم مرسوم شده است.

انجام پایان نامه مهندسی مکانیک

پایان نامه مکانیک طراحی گرافن دو لایه

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع طراحی گرافن دو لایه به عنوان حسگر جرم

انجام پایان نامه

مدلسازی و طراحی گرافن دو لایه به عنوان حسگر جرم

پایان نامه مکانیک طراحی گرافن دو لایه به عنوان حسگر جرم   پایان نامه مکانیک