مشاوره اپلای و مهاجرت تحصیلی علوم پزشکی

ویراستاری مشاوره تحلیل و آموزش اپلای و مهاجرت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی در رشته ها و گرایشهای تخصصی

آموزش انجام بخشهای آزمایشگاهی تحقیقات و پژوهشهای علوم پزشکی

انجام تحلیل آماری و تحلیل نرم افزاری پروژه و پایان نامه های علوم پزشکی

ارائه مقالات و منابع جدید و به روز گرایشهای علوم پزشکی (ژنتیک ، زیست شناسی ، مامایی ،

ارائه گزارش گام به گام پیشرفت و رفع ایرادات احتمالی

شماره های تماس : – – – 44972580

مشاوره اپلای دانشجویان رشته علوم پزشکی

مهاجرت تحصیلی پزشکی

مراحل مشاوره اپلای و مهاجرت تحصیلی علوم پزشکی در دپارتمان تخصصی آموزشیار عبارتند از:

طراحی پرسشنامه،طراحی ابزار تحقیق،نوشتن و تنظیم پروتکل و روش اجرای تحقیق،تعیین حجم نمونه در مطالعه

جامعه آماری ، case study

مشاوره اپلای

آنالیز تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS

مشاوره در جمع آوری مقالات علمی و کلیه فصول پایان نامه

مشاوره نگارش و ثبت و ویرایش مقالات داخلی و خارجی در تمامی زمینه های علوم پزشکی

با بیش از 7سال فعالیت مستمر از ما بخواهید : مشاوره پایان نامه پزشکی ، مشاوره پایان نامه پیراپزشکی،

پروپوزال آموزش پایان نامه بهداشت ، آموزش پایان نامه تغذیه ،مشاوره پایان نامه پرستاری و مامایی و

بانک اطلاعاتی مهاجرت تحصیلی علوم پزشکی

سایر گرایش های پایه علوم پزشکی توسط متخصصان فارغ التحصیل از دانشگاه های برتر کشور در دپارتمان تخصصی پایان نامه و پروژه و پروپوزال آموزشیار

مشاوره مهاجرت تحصیلی رشته های پایه علوم پزشکی

مشاوره اپلای علوم پزشکی میکروب شناسی و مشاوره بخشهای آزمایشگاهی

مشاوره اپلای رشته های ویروس شناسی و انجام تحلیلهای مرتبط

اپلای و مهاجرت تحصیلی قارچ شناسی و ارائه موضوعات جدید مرتبط

مشاوره مهاجرت درسی علوم پزشکی انگل شناسی و ارائه نتایج آزمایشگاهی دقیق

مشاوره نگارش مقاله و پروپوزال علوم پزشکی بیوشیمی و مشاوره در تکمیل فرآیند نتیجه گیری آزمایشگاهی

معرفی دانشگاه های علوم پزشکی فیزیولوژی برای اپلای

مشاوره  اپلای دانشجویان آناتومی

مشاوره اپلای دانشجویان رشته هماتولوژی علوم پزشکی

مهاحرت تحصیلی روانشناسی

مشاوره اپلای کشاورزی