انجام پایان نامه قدرت

انجام پایان نامه قدرت

یکی از گرایش های اصلی مهندسی برق،گرایش قدرت می باشد.

گرایش برق قدرت ،خود زیرشاخه های فراوانی دارد که شبیه سازی ها و مدلسازی های نرم افزاری در هریک از زمینه ها نیازمند

تخصص و تجربه می باشد.

زیر شاخه های اصلی این گرایش ،الکترونیک قدرت ،سیستم و ماشین های الکتریکی می باشند.

در اجرای تحلیل ها و شبیه سازی پروژه ها نرم افزارهای matlab,gams,pscad,etap,digsilent و… کاربرد دارند

فراگیری روش ها و نرم افزارهای مدلسازی و شبیه سازی پروژه ها و پایان نامه های مهندسی قدرت اهمیت بسیاری دارد

سعی ما آموزش مبتنی بر مدلسازی و کدنویسی پروژه های نرم افزاری این گرایش می باشد

انجام پایان نامه قدرت

انجام پروژه قدرت

انجام پایان نامه قدرت تحلیل و شبیه ­سازی رفتار مبدل­های الکترونیک قدرت با در نظر گرفتن المان­های پارازیت

انجام پایان نامه قدرت تحلیل، شبیه ­سازی، طراحی، ساخت و کنترل مبدل­های الکترونیک قدرت

انجام پایان نامه قدرت طراحي و پياده‌سازي مبدل چند سطحی با کنترل به روش مدولاسيون دامنه و پهناي پالس

انجام پایان نامه قدرت تحلیل و طراحی و شبیه سازی ماشین های الکتریکی

انجام پایان نامه برق طراحی کنترلر موتور القایی بر اساس کنترل برداری مستقیم در امتداد شار روتور و کنترل مستقیم گشتاورDTC

طراحی کنترلر ماشین سنکرون مغناطیس دائم قطب صاف و قطب برجسته با قابلیت کار در ناحیه تضعیف میدان

انجام پایان نامه قدرت ارشد و دکتری

آموزش انجام پایان نامه سیستم های قدرت

ارزيابی قابليت اطمينان سيستم‌ های قدرت

قیمت دهی و برنامه ریزی کوتاه مدت Genco

بازآرایی شبکه توزیع و پروژه های مرتبط

بهره برداری از شبکه توزیع در حضور DG

محاسبه قابلیت اطمینان شبکه توزیع

جایابی بهینه ادوات FACTS در شبکه قدرت و آموزش شبیه سازی پروژه قدرت

تحلیل دینامیکی شبکه در حضور PMU

کنترل فرکانس شبکه قدرت در حضور ادوات اندازه گیری گسترده(PMU)

انجام پایان نامه قدرت تحلیل و مدلسازی پاسخ بار(Demand Response) و تاثیرات مربوط به آن در برنامه ریزی شرکت های واسطه

انجام پایان نامه قدرت تخصیص هزینه انتقال در بازار برق(Transmission cost allocation in restructured market)

انجام پایان نامه قدرت کدنویسی و بررسی تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی بر شبکه قدرت

انجام پایان نامه قدرت کنترل شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه هوشمند(smart grid)

طراحی روش های بستن بازار توان راکتیو و تخصیص هزینه ها در ساختار pool

شبیه سازی روش های پاسخگویی بار

آموزش انجام پایان نامه قدرت مدل سازی برنامه پاسخگویی بار در خانه هوشمند

تاثیر تولیدات پراکنده در شبکه توزیع

انجام پروژه مدلسازی نرم افزاری الکترونیک قدرت

تخصیص هزینه های رزرو گردان در بازار تجدید ساختار یافته

مدیریت ریسک شرکت های تولیدی برق(Genco)

بهینه سازی سیستم حفاظت کارخانه و پروژه های مهندسی قدرت مرتبط با حفاظت

بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید منابع تولید پراکنده

تاثیر پارکینگ های خودروهای برقی بر تراکم خطوط انتقال و قیمت در بازار برق

پیش بینی کوتاه مدت بار برای تعطیلات و روزهای خاص با استفاده از شبکه های عصبی

با موضوع تاثیر مکان و سطح نفوذ مزارع بادی بر پایداری سیگنال کوچک سیستم

در زمینه برنامه ریزی تعمیرات  و نگهداری خطوط انتقال

حذف هارمونیک های سیستم با استفاده از فیلترهای موازی

برنامه­ ریزی تولید واحدها در حضور منابع تجدیدپذیر انرژی و بارهای متغیر

مدل‌سازی سیستم مدیریت انرژی در یک ریزشبکه هوشمند در حضور خودرو های الکتریکی

مدیریت بارهای خانگی، تجاری  و صنعتی و منابع تولید پراکنده به منظور بهبود منحنی بار و پیک سایی شبکه

برنامه ریزی تولید واحدها با در نظر گرفتن واحدهای حرارتی، گازی و تجدیدپذیر و تعامل شبکه برق با شبکه گازرسانی

بررسی تاثیر جبران ساز توان راکتیو همراه با فیلتر وفقی بر کیفیت توان

شبیه سازی قدرت با نرم افزارهای , PSCAD, DIGSILENT, VISIO, PSIM, ENDNOTE,MALAB

تحلیل و کدنویسی مربوط به پایان نامه و پروژه قدرت تولیدات پراکنده

آموزش تحلیل ادوات facts

انجام پروژه مدلسازی و تحلیل میکروگرید(ریزشبکه)

انجام پروژه کدنویسی و شبیه سازی اسمارت گرید(شبکه هوشمند)

و بسیاری از زمینه های تخصصی دیگر …

جهت هماهنگی می توانید با دپارتمان مربوطه تماس حاصل نمایید

فایل های آموزشی و نمونه مدلسازی های انجام شده جهت تفهیم و یادگیری بهتر در اختیار شما قرار داده خواهد شد

همچنین فرم ثبت درخواست ،جهت ثبت دقیق موارد مدنظر شما در سایت قرار داده شده است.

انجام پروژه

انجام پایان نامه برق قدرت