ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

مشاوره و مدلسازی نرم افزاری پروژه های ماشینکاری توسط متخصصین آموزشیار

جهت هماهنگی با ما تماس بگیرید

44972298

44972580

مهندسی مکانیک ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک

لزوم تراشکاری مواد سخت و پر استحکام، محققان را بر آن مي‌دارد که به دنبال روش‌هايی باشند كه توانايی ماشينكاری اين ‌گونه مواد را داشته باشند.

يكی از اين روش‌ها، اضافه نمودن امواج آلتراسونيک به سر ابزار برشی است.

امتيازاتي كه محصول ابداع اين روش است، عبارتند از:

1) كاهش نيروهاي برشی

2) افزايش كيفيت سطح نسبت به روش معمولی

3) كاهش اختلالات و ارتعاشات مزاحم

در اين فصل چندين فرآيند برش فلزات که از ارتعاشات آلتراسونيک استفاده مي‌نمايند، مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

فرآيند ماشينکاري گردشی، کف‌تراشی، سوراخکاری، فرزکاری و تراشکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونيک به ترتيب بيان مي‌گردند.

مدلسازی نرم افزاری ماشینکاری

در حدود سال 1865 براي اولين بار رودولف كونيگ (Rudolph Koenig) ارتعاشات آلتراسونيك را توليد نمود.

در سال 1880 پديده مهم پيزوالكتريك توسط برادران كوري كشف شد.

آنها گزارش دادند كه ورقه‌هاي نازكي از بعضي كريستال‌ها در صورتيكه به شكل خاصي برش داده شوند، در اثر اعمال فشار مكانيكی ايجاد يك پتانسيل الكتريكي مي‌نمايند.

يك سال بعد ليپمن (Lippman) پديده معكوس پيزوالكتريك را تئوريزه نمود،

بدين معني كه با اعمال پتانسيل الكتريكي،‌ كريستال‌های مزبور تغيير شكل مي‌دهند

و هم او بود كه پيشنهاد نمود با اعمال ولتاژ متناوب متناسب مي‌توان اين كريستال‌ها را به نوسان درآورد

و يا برعكس با نوسان كريستال مي‌توان سيگنال‌هاي الكتريكي متناسب دريافت نمود.

در سال 1883 گالتن اولين ترانسديوسر آلتراسونيك را كه يك سوت با فركانس قابل تنظيم بود، ابداع نمود.

در سال 1907 آلتبرگ در زمينه توليد امواج آلتراسونيك در هوا و كشف و اندازه‌گيري آن فعاليت‌هايي انجام داد.

ارتعاشات آلتراسونیک

ماشینکاری به کمک ارتعاشات آلتراسونیک در نرم افزار

پروژه ماشینکاری ساخت و تولید

مدلسازی نرم افزاری ارتعاشات آلتراسونیک در نرم افزار

فاجعه غرق شدن كشتي تايتانيك در اثر برخورد با كوه يخي در سال 1912، ذهن دانشمندان را متوجه كشف روشي مناسب براي شناسايی كوه‌های يخی از فواصل دور نمود.

در زمان جنگ جهاني اول پروفسور لانگوين با استفاده از كريستال كوارتز امواج آلتراسونيك پر قدرت را در آب توليد نمود.

در بين سال‌هاي 1914 و 1918 از اين روش براي يافتن زير دريايي‌ها استفاده شد.

لوميس و وود در سال 1927 به ايده استفاده از موج‌هاي فركانس بالاي صوتي (حدود 70kHz) در ماشينكاري توجه نمودند.

مدلسازی ارتعاشات آلتراسونیک ماشینکاری

شبیه سازی نرم افزاری