مدلسازی المان محدود

مدلسازی المان محدود

طراحی و تحلیل پروژه های نرم افزاری به روش اجزا محدود

ارائه خدمات مشاوره پروژه های نرم افزاری المان محدود

آموزش نرم افزارهای کاربردی در تحلیل پروژه های اجزا محدود

جهت ارسال پروژه های خود از طریق فرم ثبت درخواست اقدام نمایید

همچنین می توانید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید

شماره های تماس آموزشیار :

44972298

44972580

انجام پروژه های مدلسازی المان محدود

انجام پروژه به روش اجزا محدود

مدلسازی المان محدود

روش اجزا محدود، جهت حل تقریبی معادلات دیفرانسیل حاکم بر محیط های پیوسته است.

روش اجزا محدود در ابتدا به عنوان یک روش تحلیل تنش مطرح گردید

و اکنون نیز به طور گسترده ای برای این منظور به کار میرود.

علاوه بر این در بسیاری از کاربردهای مهندسی از قبیل هدایت حرارت، تراوش مایعات، دینامیک سیالات و میدان های الکتریکی و مغناطیسی، این روش جایگاه خود را یافته است.

می­توان گفت ریاضیدانان اکنون این روش را به عنوان یک مبحث مفید و قابل مطالعه قبول دارند.

به منظور استفاده از روش اجزا محدود بیشتر از نرم افزار آباکوس و در زمینه انجام مدلسازی abaqus  استفاده می شود

ایده کلی همواره، جایگزین کردن مسئله اصلی با مسئله ساده تر است

و در فرمول بندی ساده شده یا به عبارت دیگر فرمول بندی جبری از اجزا محدود استفاده شده است.

اگر بتوان مسئله ساده تر را حل کرد، و جواب های بدست آمده با تقریب خوب مبین جواب های واقعی باشند،

پیداست که اجزای محدود وظیفه خود را انجام داده است.

قدیمیترین استفاده از مدلسازی المان محدود ، توسط استادان هندسه صورت گرفته است.

قریب به دو هزار سال قبل ریاضیدانان با مسائلی چون تعیین محیط و مساحت دایره دست به گریبان بودند.

راه حل های دقیق تا پیش از کشف آنالیز ریاضی بدست نیامده بود.

با وجود این، جواب هایی با دقت زیاد با استفاده از مدلسازی المان محدود بدست آمد. برای این حالت ساده، مشخصه مهم مربوط به هر جزء یا المان طول آنست.

بر حسب این طول میتوان به طور تقریبی، محیط و مساحت دایره و یا به عبارت دیگر عدد پی را تخمین زد.

مدلسازی المان محدود

شبیه سازی پروژه های المان محدود

مدلسازی المان محدود همچنین موجب پیدایش راه حل های جالبی شد.

برای مثال میتوان دایره را یک چند ضلعی محیطی و یا محاطی جایگزین کرد.

یکی از آنها حد بالایی و دیگری حد پایینی برای محیط و مساحت دایره به ما خواهد داد.

میانگین این دو جواب تقریبی، به جواب واقعی بسیار نزدیک خواهد بود.

افزون بر این با ازدیاد تعداد اجزا، همگرایی به طرف جواب های واقعی انتظار میرود این مشخصه ها در کاربردهای مدرن روش اجزای محدود نیز مطرح هستند.

مدلسازی المان محدود یک روش حل عددی برای بدست آوردن پاسخ در گستره وسیعی از مسائل مهندسی است.

اگرچه این روش عموما در تحلیل مسائل سازه ها و قاب ها مورد استفاده قرار میگیرد،

ولی میتوان از این روش در اجرای پروژه مکانیک و حل مسائل مکانیک محیط های پیوسته و میدان های مختلف استفاده کرد.

این روش امروزه به علت توانایی و انعطاف پذیری زیاد به عنوان یک ابزار مهم در اکثر دانشکده های مهندسی و بخش های پژوهشی و تحقیقات صنایع مورد توجه قرار گرفته است.

آن مسائل ایده آلی که به وسیله نظریه موجود قابل حل بودند از پیچیدگی لازم برای حل مسئله واقعی برخوردار نبودند

و همچنین مدل های دقیقتر نیز قابل حل به وسیله نظریه موجود نبودند.

پژوهش هایی که برای حل این مسئله شروع شد، به معرفی روش اجزای محدود به معنای مدرن امروزی آن منجر شد.

میدانیم که بسیار از پدیده ها در مهندسی با معادله دیفرانسیل قابل بیان هستند.

حل این معادلات با روش های سنتی و دست­یابی به یک حل بسته به طور معمول غیر ممکن است.

حل اینگونه معادلات را میتوان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

  • دیدگاه ریاضی: روش اجزای محدود یک راهکار عددی برای حل تقریبی معادلات دیفرانسیل است.
  • دیدگاه مهندسی: مدلسازی المان محدود یک راهکار عددی برای حل مسائلی نظیر تحلیل تنش،پروژه انتقال حرارت، جریان سیالات، الکترو مغناطیس و غیره است.

مدلسازی پروژه مهندسی به روش اجزا محدود

مدلسازی پروژه به روش اجزاء محدود

مدلسازی روش اجزا محدود در نرم افزار

علاوه بر علوم مهندسی، اخیرا شناخت پدیده های طبیعی و علوم پزشکی با مدل اجزای محدود در حال توسعه میباشد.

در پزشکی و فیزیولوژی بدن انسان، شناخت مکانیزم های حرکت، استحکام استخوان های مختلف بدن در مقابل ضربه ها و نیروهای خارجی، مکانیزم های حرکت و گردش خون و حرکات قلب، بر اساس قوانین مکانیک استوار است

و هر روز پیشرفت جدیدی حاصل میگردد.

شناخت پدیده های فوق الذکر  این توانایی را ایجاد نموده است

که بتوان مدل اجزای محدود آنها را تهیه و با دقت زیادی اطراف مسائل و مشکلات آنها بررسی و تجزیه و تحلیل نمود.

شبیه سازی نرم افزاری