مدلسازی حسگرهای فیبر نوری

مدلسازی حسگرهای فیبر نوری
رشد سریع تکنولوژی میکروماشین کاری سازگار با مدارهای مجتمع، که ساخت قطعات با ابعاد کوچک و ضریب کیفیت بالا را امکان پذیر می سازد،

امکان کوچک سازی و حذف قطعات خارج از تراشه را در سیستم های مخابراتی، به واقعیت نزدیک کرده است.

حوزه اندازه گیری در دهه 1980 شاهد پیشرفت های عمده ای در تکنولوژی حسگرهای فیبر نوری بوده است.

ابزاری که از فیبرهای نوری برای حس کردن پارامترهای فیزیکی گوناگون استفاده می کنند به بازار عرضه شده اند.

یکی از حوزه های پر اهمیت اندازه گیری، تعیین خواص سیالات مخازن مورد استفاده در صنایع می باشد.