شبیه سازی نرم افزاری مهندسی برق

برق زیرمجموعه‌ای از علوم مهندسی می باشد که به مطالعه الکترونیک،الکترومغناطیس،شبکه های توزیع برق،کنترل،میدان مخابرات و … می پردازد. مهندسی برق یکی از محبوبترین رشته ها و شاخه های دانشگاهی می باشد که مخاطبان بسیازی دارد.
یکی از اهداف ما ارائه خدمات شبیه سازی تخصصی و آموزش نرم افزارهای مهندسی برق در زیرشاخه های تخصصی می باشد.متخصصین مهندسی برق آموزشیار با تحصیلات مرتبط آماده ارائه خدمات برنامه نویسی و نرم افزاری به علاقه مندان هستند.

پروژه برق

زمینه های تخصصی مهندسی برق ،بسیار وسیع و دربرگیرنده زیرشاخه های فراوانی می باشند
پروژه هایی که در این رشته تعریف میشوند متفاوت و با روش های حل گوناگونی هستند
استفاده به جا و مناسب از الگوریتم های بهینه سازی و نرم افزار مناسب حل ،در تحلیل و شبیه سازی نرم افزاری برق اهمیت دارد
در ابتدا زمینه ای که قصد کار بر روی آن دارید را مشخص نمایید (مثلا اکترونیک یا مخابرات و…)
سپس با بررسی جوانب پروژه روش صحیح پیاده سازی و تحلیل را مشخص نمایید
با توجه به تجارب قبلی و نمونه های شبیه سازی نرم افزار مناسب را انتخاب نمایید
در ادامه توضیحات کاملتری از نرم افزارهای برق به شما ارائه خواهیم داد

برق مهندسی برق