مهندسی سازه

مهندسی سازه و زلزله پرمخاطبترین و البته کاربردی ترین گرایش مهندسی عمران می باشد

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در مناطق شهری، نیاز به ساخت ساختمان برای تامین نیازهای این جمعیت در این مناطق حس می شود.

ازآنجایی که اکثر شهرهای ایران جزو مناطق با خطر نسبی زیاد یا بسیار زیاد لرزه ای هستند اهمیت تحلیل و طراحی ساختمانها و رعایت اصول علمی در ساختمان و مقاومت در برابر زلزله اهمیت زیادی دارد.

به همین دلیل مهندسین سازه و زلزله موقعیت مناسبی جهت ورود به بازرا کار و صنعت دارند

مدلسازی سازه و زلزله مهندسی سازه و زلزله

مدلسازی پروژه سازه

تسلط بر نرم افزارهای تخصصی مدلسازی در اجرای مدلسازی های مهندسی سازه و زلزله اهمیت ویژه ای دارد

یادگیری روش های شبیه سازی و طراحی توسط متخصصین ما انجام میشود

به طور کلی روشهای طراحی لرزه ای سازه ها به دو دسته کلی خطی و غیر خطی تقسیم بندی می شوند .

هر کدام از این دو دسته خود شامل روش های استاتیکی و دینامیکی می باشند.

روشهای دینامیکی نیز خود شامل دو دسته تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل طیفی می باشد .

اینکه کدام یک از روشهای طراحی منجر به طراحی سازه ای با قابلیت اعتماد بیشتری می شود

و کدامیک طراحی دسته بالا و کدامیک طراحی اقتصادی تری ارزه می کند

و اینکه در نهایت کدامیک از روشها معیار مناسب تری برای طراحی لرزه ای سازه ها می باشد همواره محل اختلاف بین مهندسان است

وتنها آیین نامه های طراحی لرزه ای ملاک انتخاب روش مناسب قرارگرفته اند .

طراحی و تحلیل پروژه های سازه

 

 • سازه های بتنی

 • سازه های فولادی

 • سازه های دریایی

 • تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن روشهای ساده برای اندرکنش سد-مخزن

 • تعیین ابعاد بهینه قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونلها با اجرای مکانیزه

 • بررسی و توسعه روش کنترل عملکرد با استفاده از مقاطع کاهش یافته تیرها

 • مدلسازی اثرات پروتکل های بارگذاری بر رفتار اتصال خمشی فولادی

 • شتاب نگاشت های مناسب برای استفاده از تحلیل دوبعدی غیرخطی
 • آنالیز و بررسی استحکام سازه های نفتی جاکت
 • آنالیز پوش اور سازه های نفتی دریایی
 • آنالیز و بررسی سازه های فلزی تحت بارهای حرارتی
 • بررسی عددی و آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار بهسازی شده با شبکه فولادی
 • اراائه منحنی رفتاری دیوارهای بنایی محصور شده در کلاف های ضعیف
 • بررسی میرایی ویسکوز معادل ساختمانهای بتنی با مهاربندی های فولادی
 • مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی
 • ارزیابی رفتار و سطوح اطمینان قاب خمشی ویژه
 • درزمینه مسائل مرتبط با شبیه سازی نگاشت های زلزله
 • سازه در زمینه مدلسازی و تحلیل المان های مختلف سازه ای
 • مهندسی عمران در زمینه سیستم های نوین باربر جانبی
 • مسائل مرتبط با کنترل فعال و غیرفعال سازه
 • و….

کدنویسی و شبیه سازی مهندسی سازه

طراحی و مدلسازی پروژه سازه