مشاوره اپلای رشته سازه زلزله

مشاوره اپلای و مهاجرت تحصیلی دانشجویان رشته سازه و زلزله

برای دانشجویان عمران انجام پایان نامه سازه و زلزله پرمخاطبترین و البته کاربردی ترین گرایش عمران می باشد

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در مناطق شهری، نیاز به ساخت ساختمان برای تامین نیازهای این جمعیت در این مناطق حس می شود.

ثبت سفارش مشاوره اپلای عمران از طریق صفحه پروژه آموزشیار

شماره تماس با ما :  44972580

ازآنجایی که اکثر شهرهای ایران جزو مناطق با خطر نسبی زیاد یا بسیار زیاد لرزه ای هستند اهمیت تحلیل و طراحی ساختمانها و رعایت اصول علمی در ساختمان و مقاومت در برابر زلزله اهمیت زیادی دارد.

به همین دلیل مهندسین سازه و زلزله موقعیت مناسبی جهت ورود به بازرا کار و صنعت دارند – آموزش مدلسازی سازه

مشاوره اپلای سازه و زلزله

مشاوره اپلای و مهاجرت تجصیلی سازه زلزله

تسلط بر نرم افزارهای تخصصی مدلسازی در اجرای مدلسازی های انجام پایان نامه مهندسی سازه و زلزله اهمیت ویژه ای دارد

یادگیری روش های شبیه سازی و طراحی توسط متخصصین ما انجام میشود

به طور کلی روشهای طراحی لرزه ای سازه ها به دو دسته کلی خطی و غیر خطی تقسیم بندی می شوند .

هر کدام از این دو دسته خود شامل روش های استاتیکی و دینامیکی می باشند.

روشهای دینامیکی نیز خود شامل دو دسته تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل طیفی می باشد .

اینکه کدام یک از روشهای طراحی منجر به طراحی سازه ای با قابلیت اعتماد بیشتری می شود

و کدامیک طراحی دسته بالا و کدامیک طراحی اقتصادی تری ارزه می کند

و اینکه در نهایت کدامیک از روشها معیار مناسب تری برای طراحی لرزه ای سازه ها می باشد همواره محل اختلاف بین مهندسان است

وتنها آیین نامه های طراحی لرزه ای ملاک انتخاب روش مناسب قرارگرفته اند .پایان نامه سازه توسط دانشجویان این گرایش باید همچون انجام پایان نامه عمران با دقت انجام شود و نرم افزارهای تخصصی این گرایش را کاملا یاد بگیرند

مشاوره انجام پروژه سازه

مشاوره تخصصی پایان نامه سازه توسط متخصصین مجرب

اپلای  سازه های بتنی

مشاوره اپلای رشته سازه های فولادی

مهاجرت تحصیلی دانشجویان سازه های دریایی

آموزش انجام پایان نامه سازه تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با روشهای ساده برای اندرکنش سد-مخزن

تعیین ابعاد بهینه قطعات پیش ساخته بتنی پوشش تونلها با اجرای مکانیزه

بررسی و توسعه روش کنترل عملکرد با استفاده از مقاطع کاهش یافته تیرها

آموزش مدلسازی پایان نامه سازه مدلسازی اثرات پروتکل های بارگذاری بر رفتار اتصال خمشی فولادی

سازه در زمینه شتاب نگاشت های مناسب برای استفاده از تحلیل دوبعدی غیرخطی

مشاوره اپلای سازه آنالیز و بررسی استحکام سازه های نفتی جاکت

پایان نامه سازه در زمینه آنالیز پوش اور سازه های نفتی دریایی

آنالیز و بررسی سازه های فلزی تحت بارهای حرارتی

بررسی عددی و آزمایشگاهی دیوارهای آجری کلافدار بهسازی شده با شبکه فولادی

اراائه منحنی رفتاری دیوارهای بنایی محصور شده در کلاف های ضعیف

بررسی میرایی ویسکوز معادل ساختمانهای بتنی با مهاربندی های فولادی

پایان نامه سازه مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی

مشاوره پایان نامه زلزله ارزیابی رفتار و سطوح اطمینان قاب خمشی ویژه

مشاوره پایان نامه سازه درزمینه مسائل مرتبط با شبیه سازی نگاشت های زلزله

انجام پروژه سازه در زمینه مدلسازی و تحلیل المان های مختلف سازه ای

مشاوره اپلای سازه مهندسی عمران در زمینه سیستم های نوین باربر جانبی

انجام پروژه سازه مسائل مرتبط با کنترل فعال و غیرفعال سازه

و….

مشاوره اپلای تحصیلی مهندسی سازه

طراحی و مدلسازی پروژه سازه

مدلسازی و مشاوره اپلای مهاجرت تحصیلی دانشجویان عمران

انجام پروژه abaqus