مهندسی شیمی , مدلسازی های مهندسی شیمی

مهندسی شیمی رشته ای تخصصی و پرکاربرد در صنایع پتروشیمی ،نفت و گاز و کارخانجات مرتبط با حرارت و سیالات می باشد.
مهندسی شیمی گرایش های فراوانی دارد
طبیعتا اجرای پروژه های نرم افزاری در تمامی گرایش ها برای یک فرد مقدور نیست
بلکه مهندسین این رشته باید در زمینه تخصصی خود بر نرم افزارهای کاربردی و روشهای تحلیل پروژه های نرم افزاری تسلط داشته باشند
لازم به ذکر است که بسیاری از پروژه های این رشته به صورت آزمایشگاهی انجام می شوند
هدف ما ارائه خدمات نرم افزاری و آزمایشگاهی و تحلیل پروژه های این شاخه پرکاربرد از فنی مهندسی می باشد

پروژه مهندسی شیمی

همانطور که اشاره کردیم پروژه های این رشته به صورت آزمایشگاهی و نرم افزاری قابل انجام هستند

هرچند که درصد کمی از پروژه ها نیز با نرم افزارهای تحلیل قابل انجام می باشند

این رشته یکی از پر نرم افزارترین رشته های مهندسی جهت تحلیل و مدلسازی های مرتبط می باشد

مهندسی شیمی مهندسی شیمی