مقاله مرتبط با نظارت الکترونیکی – مجموعه آموزشیار ،متخصصین و محققین انجام پروژه های نرم افزاری – شماره تماس : 44972580

انجام پایان نامه نظارت الکترونیکی

مفهوم نظارت الکترونیکی

نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است و در انجام پایان نامه های مدیریت منابع انسانی کاربردهای فراوانی دارد که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است.
توسعه علمى و عملى در همه زمينه‌هاى دانش بشرى يك امر مسلم و بديهى است كه با سرعتى شگرف در حال ر خ دادن مى‌باشد
و دولت‌ها نيز به عنوان مهم ترين ركن ملى هر كشورى ناگزير از اين تغيير و تحولات درونى مى‌باشند.

دولت الكترونيكى از جمله مفاهيم و استراتژى‌هايى بوده است
كه موجبات تسهيل مديريت دولتى را در اغلب جوامع فراهم كرده و نظارت الكترونيكى مهم ترين ركن و اهرم دولت الكترونيكى و انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات را به خود اختصاص داده است.
این مفهوم از زیرشاخه های  پروژه های فناوری اطلاعات میباشد

به طور اساسى اين نوع نظارت در جهت آرمان كلى نظارت الكترونيكى بوده
و مهم ترين ابزار در راه دست يابى به اهداف آن را شامل مى شود.
نظارت الكترونيكى با هدف كاهش نظارت و مراجعات حضورى و افزايش استفاده از ارتباطات الكترونيكى به دنبال سازوكارهاى مناسب و كارآمد است

پروژه های نظارت الکترونیکی

نظارت و بازرسى به طور عمومى معناى وسيع و جامعى در ادبيات مديريتى پيدا مى‌كند.
دولت علاقمند به نظارت و بازرسى بر دستگا ههاى اجرايى خود است
و سازمان‌ها نيز به طور طبيعى به سنجش و نظارت بر كاركنان خود علاقمند هستند.
پيشرفت‌هاى تكنولوژيكى اخير منجر به رشد و توسعه سريع اين روش نظارتى در بيشتر سازمانها و نهادهاى اجتماعى و صنعتى بوده است

در سال‌هاى اخير پژوهش‌ها و مطالعات وسيعى در ارتباط با نظارت الكترونيكى صورت پذيرفته است
و  بيشتر سازمان‌ها از نظارت الكترونيكى به عنوان راهى براى تشويق و ترغيب عملكرد مطلوب در بين كاركنان خود استفاده مى‌كنند.
نظارت الكترونيكى مى‌تواند علاوه بر استفاده ابزارى در جهت نظارت و سنجش كاركنان، گام مؤثرى در جهت

بازخورد دادن به آ نها باشد و كاركنان را به طور مؤثرى در جهت شناسايى بهبود مسائل و مشكلات كارى خود كمك كند

تحقق پروژه های نظارت الکترونیکی

بديهى است براى تحقق نظارت الكترونيكى، ايجاد بسترهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات ضرورى است و مستلزم اين است كه سازمان‌ها نيز به سمت الكترونيكى شدن گام بردارند.
توجه به نظا م‌هاى يكپارچه اطلاعاتى در سازمان‌ها در همين راستا است و سيستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) يكى از طرح‌هاى اطلاعاتى  عملياتى است كه مى تواند  به صورت يكپارچه به تمامى اطلاعاتى كه در حين عمليات توليد می‌شود نظم دهد و با ثبت، دسته بندى و طبقه بندى، پردازش و ارائه گزارش‌هاى مديريتى، تمامى اين اطلاعات را در اختيار مديران قرار دهد
تا در نظام برنامه ريزى و نظارت و كنترل مورد استفاده قرار گيرد.

سازما ن‌هاى مدرن و مديران آن ها براي نقش و جايگاه اطلاعات اهميت ويژ هاى قائل هستند.
اطلاعات به عنوان مواد خام سازمان، اطلاعات به عنوان دارايي، اطلاعات منبع ارزش افزوده،
اطلاعات منبع راهبردى و اطلاعات يك منبع مهم تاكتيكی از جمله مواردی است
كه نظريه پردازان فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت تبيين جايگاه و اهميت اطلاعات در سازمان به آ نها اشاره دارند.

تحقیق مرتبط با نظارت الکترونیک

در مجموع، از تحقیق و پژوهشهای نظارت الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی می‌توان نتیجه گرفت این گونه نظارت‌ها بر خلاف نظارت‌های فیزیکی، مکانیکی و انسانی، نامرئی هستند و به طور معمول، افراد را از بالا می‌بینند و حریم نمی‌شناسند زیرا به عمق خانواده و زندگی خصوصی افراد نفوذ می‌کنند.
درضمن پروژه و تحقیقات و پژوهشهای این زمینه ، محدوده زمانی ندارند و هر لحظه می‌توانند بر افراد نظارت کنند.
این نظارت، غیرمستقیم و از طریق وسایل ارتباطی نوین صورت می‌گیرد، ناظر می‌تواند نظارت شده را ببیند ولی نظارت شده نمی‌تواند ناظر را ببیند و بشناسد .

انجام پروژه های تخصصی