انجام پایان نامه

به منظور نگارش صحیح و دقیق پایان نامه ،ابتدا باید هدف خود از این کار را مشخص نمایید.باتوجه به گرایش و رشته تحصیلی خود اقدام به تعیین موضوع نمایید.همفکری با استاد راهنما کمک بسیاری به شما میکند.مقالات مرتبط با موضوع موردنظر را به خوبی جستجو و مطالعه نمایید.هریک از رفرنس ها و منابعی که مطالعه میکنید را خلاصه نویسی کرده و اطلاعات مهم مقاله را ثبت نمایید.

با جمع آوری نکات مهم و کلیدی مقالات ،پیشینه تحقیق شما شکل میگیرد.در پایان هر مقاله ،کاستی های مقاله ذکر میشود و برای پژوهشگران به منظور تحقیقات آتی پیشنهاداتی ذکر می شود.استفاده از ایده های تحقیقاتی مقالات می تواند به شما در جهت تعیین موضوع کمک نماید.

از بخش های مهم انجام پایان نامه،تعیین اهداف،فرضیات،روش گردآوری اطلاعات،روش تجزیه و تحلیل،نوآوری و متغیرهای تحقیق می باشد.

تکمیل و مشخص کردن هرکدام از موارد ذکر شده شما را در اجرای گام به گام تحقیق و پایان نامه یاری می نماید.

به نرم افزارهای تخصصی  گرایش خود تسلط داشته باشید.به این منظور می توانید از دوره ها و کلاس های آموزش نرم افزار استفاده نمایید.

انجام پایان نامه ارشد

مراحل انجام را گام به گام با استاد مشاور و راهنما در میان بگذارید.

از زیاده گویی در نگارش پرهیز کنید و مطالب اصلی و تخصصی را بیان کنید.

موضوعات به روز و جدید را انتخاب نمایید.

از نظرات متخصصین و مشاورین گرایش خود جهت انجام پایان نامه استفاده کنید.

هرگز از سایر تحقیقات کپی برداری نکنید و هر مطلبی را که استفاده می نمایید با ذکر رفرنس درج کنید.به هیچ وجه پایان نامه آماده خریداری ننمایید.

در اکثر دانشگاه ها فرمت مشخصی جهت نگارش ،وجود دارد.حتما به این مهم توجه داشته باشید

کلید موفقیت در انجام تحقیق و پایان نامه توجه به اصول دقیق ذکر شده می باشد.در صورتی که موارد فوق را رعایت نمایید بدون شک در روز دفاع هیچ مشکلی نخواهید داشت.

جهت مشاوره می توانید با ما تماس بگیرید

 

 

 

به ما ایمیل بفرستید