انجام پایان نامه مهندسی پزشکی

پروژه مهندسی پزشکی

آموزشیار با بهره گیری از محققان توانمند مهندسی پزشکی در زمینه های تخصصی این رشته تحصیلی پروژه های فراوانی را انجام داده است.یکی از قوی ترین بخش های آموزشیار بخش مهندسی پزشکی است.مهندسی پزشکی دربرگیرنده ی گرایش های بیوالکتریک،بیومکانیک و بیومتریال می باشد.انجام پایان نامه هر گرایش نیاز به تخصص و تجربه کافی در همان گرایش را دارد.محققین و کتخصصین مهندسی پزشکی آموزشیار جزء برترین های این رشته در زمینه انجام پایان نامه مهندسی پزشکی و نگارش مقالات هستند.از تعیین موضوع پایان نامه مهندسی پزشکی تا آموزش شبیه سازی پایان نامه های مهندسی پزشکی شما را پشتیبانی می نماییم.

در زیر لیستی از زمینه های مربوط به پایان نامه های مهندسی پزشکی که توسط گروه آموزش یار مشاوره شده اند آورده شده است:

پروژه مهندسی پزشکی

نمونه های انجام پایان نامه مهندسی پزشکی

انجام پایان نامه در زمینه تجزیه مدهای تجربی-EMD
انجام پایان نامه در زمینه تبدیل ویولت-wavelet
انجام پایان نامه پردازش سیگنال ECG,EGG,EMG,CTG
انجام پایان نامه تشخیص بیماری با استفاده از شبکه عصبی RBF و ماشین بردار پشتیبان SVM
انجام پایان نامه پردازش تصاویر دیجیتال (Digital Image Processing)
انجام پایان نامه بینایی ماشین (Machine Vision)
انجام پایان نامه شناسایی حالت چهره افراد (Facial Expression)
انجام پایان نامه تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر چهره (Face Recognition)
انجام پایان نامه تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر عنبیه چشم (Iris Recognition)
انجام پایان نامه تخمین جهت نگاه (Eye Gaze Estimation)
انجام پایان نامه ردیابی اشیا در تصاویر (Object Tracking)
انجام پایان نامه بهبود کیفیت تصاویر (Image Enhancement)

انجام پایان نامه و پروژه های مهندسی پزشکی:

انجام پایان نامه پردازش سیگنال

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی بیوالکتریک

انجام پایان نامه مهندسی پزشکی بیومکانیک

انجام پایان نامه پردازش تصاویر پزشکی

 

پروژه مهندسی پزشکی

پروژه مهندسی پزشکی سیگنال

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-آموزشیار

44001391

44001392

44972298

 

 

 

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی,انجام پایان نامه ارشد بیومکانیک,انجام پایان نامه ارشد بیوالکتریک,انجام پایان نامه مهندسی پزشکی,پایان نامه بیوالکتریک,نگارش پروپوزال پردازش سیگنال,موضوع پایان نامه مهندسی پزشکی