شبیه سازی نرم افزاری مهندسی پزشکی

پروژه مهندسی پزشکی

آموزشیار با بهره گیری از متخصصین توانمند مهندسی پزشکی در زمینه های تخصصی این زمینه پروژه های فراوانی را انجام داده است.یکی از قوی ترین بخش های آموزشیار بخش مهندسی پزشکی است.مهندسی پزشکی دربرگیرنده ی گرایش های بیوالکتریک،بیومکانیک و بیومتریال می باشد.هر گرایش نیاز به تخصص و تجربه کافی در همان گرایش را دارد.متخصصین مهندسی پزشکی آموزشیار جزء برترین های این رشته در زمینه آموزش شبیه سازی ها و کدنویسی های مهندسی پزشکی هستند.

پروژه مهندسی پزشکی پروژه مهندسی پزشکی شبیه سازی نرم افزاری پروژه

شبیه سازی نرم افزاری بیوالکتریک

همانطور که ذکر شد یکی از گرایش های اصلی مهندسی پزشکی بیوالکتریک است

پروژه های پردازش سیگنال و پردازش تصویر ،زیرشاخه بیوالکتریک هستند

همچنین مدلسازی سیستم های بیولوژیک ،ثبت سیگنال ،ساخت وسایل توانبخشی و طراحی و ساخت وسایل بیمارستانی از جمله کاربردهای بیوالکتریک می باشد

معمولا از نرم افزار متلب در جهت شبیه سازی ها و کدنویسی های بیوالکتریک استفاده می شود

تسلط مهندسین این گرایش در زمینه کدنویسی و تحلیل نرم افزاری اهمیت زیادی دارد

و می تواند دروازه ورود آنها به صنعت و بازار کار باشد

ما توسط مدرسین و متخصصین خود نرم افزارهای تخصصی و روشهای شبیه سازی پروژه های بیوالکتریک را آموزش می دهیم

اجرای پروژه بیومکانیک

دیگر گرایش اصلی مهندسی پزشکی ،بیومکانیک می باشد

پروژه های این گرایش بیشتر مدلسازی و با نرم افزارهایی مانند آباکوس و انسیس قابل انجام هستند

تحلیل مکانیکی دستگاه ها و قطعات پزشکی را میتوان زیرشاخه از بیومکانیک دانست

همچنین طراحی اجزا و اعضای قابل جایگذاری در بدن انسان ،یکی از کاربردهای تخصصی بیومکانیک می باشد

پروژه مهندسی پزشکی

در زیر لیستی از زمینه های مربوط به شبیه سازی نرم افزاری مهندسی پزشکی که توسط گروه آموزش یار مشاوره شده اند آورده شده است:

نمونه پروژه مهندسی پزشکی

پروژه نرم افزاری تجزیه مدهای تجربی-EMD
کدنویسی پروژه های تبدیل ویولت-wavelet
پردازش سیگنال ECG,EGG,EMG,CTG
پروژه تشخیص بیماری با استفاده از شبکه عصبی RBF و ماشین بردار پشتیبان SVM
پردازش تصاویر دیجیتال (Digital Image Processing)
پروژه های نرم افزاری بینایی ماشین (Machine Vision)
شناسایی حالت چهره افراد (Facial Expression)
تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر چهره (Face Recognition)
تشخیص هویت افراد با استفاده از تصاویر عنبیه چشم (Iris Recognition)
تخمین جهت نگاه (Eye Gaze Estimation)
ردیابی اشیا در تصاویر (Object Tracking)
بهبود کیفیت تصاویر (Image Enhancement)

کدنویسی پروژه های مهندسی پزشکی

پردازش سیگنال

پروژه نرم افزاری مهندسی بیوالکتریک

مهندسی پزشکی بیومکانیک

پردازش تصاویر پزشکی

پروژه مهندسی پزشکی

پروژه مهندسی پزشکی سیگنال

پروژه شبیه سازی و کدنویسی مهندسی پزشکی

این زمینه تخصصی فنی مهندسی ، یکی از پرکاربردترین زمینه ها در صنعت می باشد

درواقع از این رشته میتوان به رابط بین علوم مهندسی و علوم پزشکی نام برد

ساخت تجهیزات پزشکی و روشهای شبیه سازی نرم افزاری و تحلیل داده های پزشکی برعهده متخصصین این علم می باشد

آموزشیار با بهره گیری از محققان توانمند مهندسی پزشکی در زمینه های تخصصی این رشته تحصیلی پروژه های فراوانی را انجام داده است.

یکی از قوی ترین دپارتمان های آموزشیار بخش مهندسی پزشکی است.

این رشته تخصصی 3 گرایش اصلی بیوالکتریک،بیومکانیک و بیومتریال را دارد.

متخصصین پردازش سیگنال ما از با دانش ترین و مجرب ترین افراد در این زمینه هستند .

پردازش سیگنالهای پزشکی و پردازش تصویر پزشکی با استناد به دیتاست های معتبر انجام می شود

آموزش شبیه سازی های بیوالکتریک و بیومکانیک توسط متخصصین ما برای علاقه مندان انجام خواهد شد