پروژه پردازش تصویر , تشخیص چهره و پلاک خودرو

پروژه پردازش تصویر

پروژه پردازش تصویر

یکی از زمینه های مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی و بعضا مهندسی مخابرات،پردازش تصویر است.

پردازش تصاویر به پروژه های پردازش تصویر پزشکی و غیرپزشکی تقسیم می شوند.

پردازش تصویر می تواند شامل تشخیص چهره،تشخیص پلاک خودرو،تشخیص بیماری از تصاویر پزشکی و… باشد.

انجام پروژه پردازش تصویر با matlab

معمولا در پروژه های پردازش تصویر از نرم افزار MATLAB  استفاده می شود.

الگوریتم ها و تکنیک های متعددی جهت شبیه سازی های پردازش تصویر مورد استفاده قرار می گیرند.

یکی از مهمترین بخش های پردازش تصویر ،دیتاست مناسب جهت انجام شبیه سازی و تحلیل می باشد که پیاده سازی بر روی همان دیتا ست انجام میگیرد.

پردازش تصویر , تشخیص چهره و پلاک خودرو

ما با در اختیار داشتن متخصصین و محققین برتر در زمینه انجام شبیه سازی های پردازش تصویر،دانشجویان را مشاوره و راهنمایی می نماییم.انجام پروژه،شبیه سازی نرم افزاری و کدنویسی پردازش تصویر و آموزش پیاده سازی نرم افزاری  پردازش تصویر به صورت کاملا تخصصی و آموزش کامل به مخاطبین صورت میگیرد.

آموزش کدنویسی و شبیه سازی پردازش تصویر

تشخیص تومور از تصاویر پزشکی

تخصصی پردازش تصویر -تشخیص پلاک خودرو در شرایط مختلف

در زمینه تشخیص چهره با حالت های مختلف صورت و از جهات مختلف

تشخیص و لبه یابی تصاویر

تشخیص و تعیین سرعت خودرو از روی تصاویر

فشرده سازی تصویر

بازیابی تصویر

پروژه پردازش تصویر پزشکی

پروژه تشخیص چهره

پروژه تشخیص پلاک خودرو

بازیابی و دسته بندی محصول با استفاده از پردازش تصویر

پردازش تصویر در زمینه شناسایی راه ها از تصوایر ماهواره ای

تشخیص چهره

image processing

و….

پروژ هایی که در زمینه پردازش تصویر انجام میشوند،تحلیل و شبیه سازی بر روی دیتاست های معتبر انجام میگیرد.

در پردازش تصاویر پزشکی تصاویر معمولا از بیمارستان تهیه می شود.

روشها و الگوریتم های گوناگونی جهت انجام پروژه پردازش تصویر وجود دارد.

در شبیه سازی و کدنویسی باید دقت داشت که روشی را انتخاب کنیم که قبلا بر روی دیتاست مورد نظر،تحلیلی را انجام نداده باشد.

 

مشاوره پروژه نرم افزاری پروژه پردازش تصویر , تشخیص چهره و پلاک خودرو

 

 

انجام پروژه پردازش تصویر

شبیه سازی نرم افزاری تشخیص چهره