ژئوتکنیک خاک و پی

شبیه سازی نرم افزاری پروژه ژئوتکنیک (خاک و پی)

ژئوتکنیک – خاک و پی

شاخه‌اي از مهندسی عمران مي‌باشد که به تحلیل و مدلسازی مسائل مربوط به طراحی پی ها از ساده‌ترين تا پيچيده‌ترين آنها مي‌پردازد.

با توجه به اينکه طراحی پی به شناخت خاک بستر آن وابسته است،

مهندسي خاک و پی به طور خاص با شناخت مشخصات و ويژگيهای خاک، پی و موضوعات مربوط به ديناميک خاک در ارتباط بوده

و مي‌توان چنين گفت که مهندسی خاک و پی پايه و اساس مهندسی سازه است.

پروژه نرم افزاری ژئوتکنیک – خاک و پی

نمونه پروژه خاک و پی

تحلیل و آنالیز پایداری سدهای خاکی و شیروانی ها با نرم افزار Geostudio-SLOPE/W

تحلیل و آنالیز تنش-کرنش سدهای خاکی و شیروانی ها با نرم افزار Geostudio-SLGMA/W

تحلیل و آنالیز تراوش سدهای خاکی و شیروانی ها با نرم افزار Geostudio-SEEP/W

مدلسازی و طراحی سدهای خاکی(پایان ساخت، اولین آبگیری، تراوش پایدار و افت سریع)

مدلسازی و طراحی تونل و فضاهای زیرزمینی

طراحی استاتیکی و دینامیکی یک ساختمان فولادی به همراه طراحی پی با نرم افزارهای ETABS و SAFE

طراحی سازه های بتنی(طراحی استاتیکی و دینامیکی یک ساختمان بتنی به همراه طراحی پی با نرم افزارهای ETABS و SAFE

آنالیز المان محدود(تنش، کرنش، نشست و …)سازه های خاکی و سنگی(تونل، سد، شیروانی و …) با نرم افزار PLAXIS

مدل سازی کلیه سازه ها(ژئو تکنیکی، سازه ای، هیدرولیکی و …) با نرم افزار ABAQUS

رسم هندسی کلیه نقشه های اجرایی ساختمان و سد و تونل و … با نرم افزار AutoCad

تهیه گزارشات ژئوتکنیکی برای ساختمان ها و انواع سازه های اجرایی

آزمایشات مکانیک خاک(تک محوری، برش مستقیم، CBR، تحکیم، تراکم و …)

آزمایشات سه محوری(UU,CD,CU)

انجام پروژه خاک و پی

آموزش نرم افزار ژئوتکنیک

مشاوره و آموزش انجام پروژه خاک و پی به صورت کاملا تخصصی و به صورت پروژه محور انجام میشود

به منظور هماهنگی با آموزشیار و مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

همچنین جهت ثبت دقیق پروژه ها و اطلاعات و جزئیات تخصصی ،از طریق فرم ثبت درخواست اقدام نمایید

ژئوتکنیک خاک و پی ژئوتکنیک  خاک و پی

آموزش برنامه نویسی