انجام پایان نامه علوم انسانی

رشته های علوم انسانی با بیشترین گرایش و زیرشاخه دانشگاهی،دانشجویان زیادی را در سرتاسر ایران مشغول به تحصیل نموده است.

انجام پایان نامه علوم انسانی در هر گرایش با توجه به ویژگی ها و نیازهای همان گرایش ،دانش و تجربه ی ویژه ای را طلب می کند.تسلط بر مفاهیم رشته موردنظر منجر به نگارش پایان نامه ای با کیفیت خواهد شد.

ما دانشجویان  علوم انسانی را در زمینه ها و گرایش های زیر مشاوره و راهنمایی می نماییم:

پایان نامه مدیریت

 • بازاریابی
 • بازرگانی
 • مالی
 • استراتژی
 • جهانگردی
 • مدیریت شهری
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت اجرایی
 • MBA
 • منابع انسانی
 • فناوری اطلاعات

پایان نامه اقتصاد

پایان نامه فلسفه

پایان نامه جغرافیا

پایان نامه تاریخ

پایان نامه ادبیات و زبان فارسی

پایان نامه زبان انگلیسی

پایان نامه علوم سیاسی

پایان نامه علوم تربیتی

پایان نامه روانشناسی(بالینی،عمومی)

پایان نامه حقوق(جزا،خصوصی،بین الملل)

پایان نامه فقه و علوم دینی

انجام پایان نامه حسابداری
پایان نامه های رشته های علوم انسانی معمولا شامل 5 فصل می باشند.مقدمه ،پیشینه،روش گردآوری اطلاعات،تحلیل نرم افزاری و نتیجه گیری و جمع بندی نهایی.

هرچند در بعضی از رشته ها مثل حقوق ممکن است پایان نامه شامل 3 فصل باشد.

زمینه های نگارش مقاله isi در آموزشیار

نگا/رش مقاله,نگارش مقاله داخلی,نگارش مقاله خارجی,نگارش مقاله برق,نگارش مقاله مکانیک,نگارش مقاله مهندسی,نگارش مقاله مدیریت,نگارش مقاله حقوق,نگارش مقاله انسانی,نگارش مقاله نرم افزار,نگارش مقاله شبکه,نگارش مقاله طراحی کاربردی,نگارش مقاله پایان نامه